Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Już w XVI w. zaczęły być widoczne słabości wewnętrzne państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. Wiek XVII był niezwykle tragicznym okresem w dziejach naszego państwa, które przez wiele wieków odgrywało ważną rolę w Europie.

Główną przyczyną wojen polsko - szwedzkich była rywalizacja obu państw o dominację na wybrzeżach Bałtyku i przejęcie kontroli nad handlem morskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W XVII wiek nazywany jest epoką wojen. Dla Polski był to trudny okres. Tocząc wiele wojen musiała także odpierać ataki zagrażających nam sąsiadów. Doprowadziły one nasze państwo do wyludnienia, spustoszenia i spadku europejskiego znaczenia Polski. Państwo poniosło także straty terytorialne. Jednym z jego wrogów była Rosja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
data Gdzie? Wygrana/przegrana RP Kto dowodził wojskami polskimi Przeciw?
1605 Kircholm wygrana Jan Karol Chodkiewicz Król szwedzki
1610 Kłuszyn wygrana Stanisław Żółkiewski Siły moskiewsko-szwedzkie
1620 Cecora przegrana Stanisław Żółkiewski Turcja
1621 Chocim Wygrana (obrona) Jan Karol Chodkiewicz Turcja
1627 Oliwa wygrana Szwecja
1672 Kamieniec Podolski Przegrane oblężenie Turcja
1673 Chocim wygrana Jan III Sobieski Turcja
1683 Wiedeń wygrana Jan III Sobieski Turcja(Kara Mustafa)

TRAKTATY:
1582-rozejm w Jamie Zapolskim = Polska otrzymuje Inflanty i Ziemię płocką, Rosja na 110 lat traci dostęp do Bałtyku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1587- wolna elekcja po śmierci Stefana Batorego; stronnictwo Jana Zamoyskiego uznało za monarchę Zygmunta III Wazę- syna króla Szwecji i siostry Zygmunta Augusta; pozostali zaś arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, brata cesarza.
Habsburgowie - najpotężniejsza rodzina ówczesnej europy. zwalczali reformacje.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
wszystko w zalaczniku :)