Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kozacy to ludność naddnieprzańska, która początkowo w okresie letnim udawała się nad dolny Dniepr, zajmując się łowiectwem i rybactwem, a po części także rozbojami. Z czasem zaczęli zajmować się uprawą roli, kupiectwem, ale nadal głównym środkiem ich utrzymania były najazdy na ziemie Tatarów i Turcji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wśród szlachty było przekonanie o jej wyższości wobec innych, stanów i narodów. W XVIIw. Głosiła ona, że pochodzi od Sarmatów ? starożytnego ludu zamieszkującego kiedyś ziemie między dolną Wołgą, a Donem. To właśnie po sarmatach miała dziedziczyć :
- wojowniczość
- odwagę
- gościnność
Poglądy te nazywa się mianem sarmatyzmu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szlakiem polskiego renesansu

Kultura renesansu sprowadzona do kraju była poprzez studiujących w Europie Zachodniej na uniwersytetach mieszkańców Rzeczpospolitej. Zapoznawali się z nowymi ideami, które początkowo były znane tylko na dworze Kazimierza Jagiellończyka oraz w Akademii Krakowskiej, oraz przywozili nowe książki.