Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Reguły zakonne
Cystersi powracali do ewangelicznej prostoty i praktyki ubóstwa, wszystko to miało prowadzić do naśladowania Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec się wszelkiego bogactwa, duży nacisk był położony na surowość obyczajów. Cysters miał być pokutnikiem, który odsuwa się od świata doczesnego, żyje w samotności i ciszy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przegrana z roku 1831 przekonała ogół polskich patriotów o całkowitej nieskuteczności dotychczasowych sposobów obrony niepodległości. W Polsce, pozostającej pod bezwzględnym uciskiem Iwana Paskiewicza, nie było możliwości na publiczną dyskusję dotyczącą przyczyn klęski a także przyszłości narodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Poglądy humanistów głoszone na zachodzie Europy docierały również do Polski, głównie za sprawą cudzoziemców : artystów , nauczycieli , a także Polaków studiujących za granicą.
Nowiny ze swiata przywozili równiez kupzy.
Za czasów panowania ZYGMUNTA 1 STAREGO i jego małżonki BONY (włoskiej księżniczki) oraz ich syna ZYGMUNTA 2 AUGUSTA nastapił rozkwit polskiej kultury i sztuki odrodzenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zygmunt III Waza

Urodził się 20 VI 1566 r. w Gripsholmie, był synem króla szwedzkiego Jana III i Katarzyny Jagiellonki. 19 VIII 1587 r., dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, został wybrany królem Polski. Już początek panowania doprowadził do konfliktu z księciem Maksymilianem, którego część szlachty obwołała królem 22 VIII.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ściąga;)