Europa i Świat XVI-XVII wiek

Sarmaci - stroje sarmatów (załącznik)

Sarmaci (lub Sauromaci) to nazwa irańskich ludów koczowniczo-pasterskich. Sarmaci byli spokrewnieni ze Scytami, Medami, Partami i Persami.
Pierwsze wzmianki o Sarmatach znajdują się u Herodota (IV,21), Hipokratesa i Strabona. W starych dziełach zapisano, że mieszkali na ziemiach polskich na wschód od Wisły.

Sciąga - epoka napoleońska XVII i XVIII wiek

1794 – insurekcja kościuszkowska
1795 – dyrektoriat
1797 – utworzenie legionów polskich
1799 – obalenie dyrektoriatu
1804 – napoleon wydał kodeks cywilny
1804 – Bonaparte koronacja na cesarza francuzów, nie Francji
1807 – spotkanie na tratwie w Tylży, utworzono księstwo warszawskie
1811 – alex I open porty dla brytyjskich towarów
1812 – armia napoleona uderza na rosję
1814 – napoleon abdykował
1821 – napoleon zmarł

Bitwy napoleona:
1805 – Trafalgar – z flotą fr-hiszp.

Skutki jakie przyniosły odkrycia geograficzne w Ameryce a jakie w Europie

- Odkrycia nowych lądów , ludów , kultury
- Skolonizowanie całkiem nowych ziemi i pojawienie się białych osobników w Amerykach
- Tworzenie koloni
- Wzrost znaczenia państw z Europy zachodniej , biorących udział w ekspansji kolonijnej
- Rozwój handlu morskiego

Skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII w.

Skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII wieku

XVII wiek był to dla Rzeczypospolitej okres ciągłych działań militarnych. Prowadzone były wojny ze Szwecją (1600-1611, 1617-1629, 1655-1660), Rosją (1609-1619, 1632-1634, 1654-1656, 1660-1667), i Turcją (1620-1621, 1672-1676, 1683-1699). Mimo, że różniły przyczynami, przebiegiem i czasem trwania to wszystkie prowadziły do wyniszczenia kraju.

Skutki wojen XVII wiecznych dla Polski

W XVII wieku Polska prowadziła wiele wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją. Niestety niosły one za sobą mnóstwo strat w gospodarce, polityce, a także kulturze.
Skutki wojen dla Rzeczpospolitej w wiekszości były negatywne. Ponieśliśmy duże straty terytorialne. Utraciliśmy większość Inflant, województwo siewierskie, czernichowskie i smoleńskie, a także lewobrzeżną część Ukrainy.