Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
BAROK

Cechy szczególne baroku są najlepiej widoczne na przykładzie architektury. Najwspanialszymi budowlami były wówczas kościoły i pałace. Bardzo okazałe bywały również klasztory i kamienice. Wtedy właśnie powstały pierwsze wielkie założenia urbanistyczne: Londyn, Petersburg, Rzym, Wersal.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Barok w Polsce

Barok pojawił się jako styl w sztuce po renesansie, na początku we Włoszech w II połowie XVI wieku. W XVII stuleciu rozpowszechnił się w niemal całej Europie, chociaż jego najsilniejszym ośrodkiem pozostawała Italia. Trwał aż do XVIII wieku, kiedy to przekształcił się w rokoko, później w klasycyzm.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Barok to styl dominujący w sztuce XVIIw. Barok podobnie jak i odrodzenie narodził się we Włoszech. Najważniejszymi cechami stylu barokowego były:bogactwo środków(ozdób i złoceń),przepych,orginalnośc ,kontrast,ruch emocjonalnośc i tematyka religijna.
Ozdobą świątyń ,pałacówi ogrodów były rzeźby przedstawiające postacie w nie naturalnych i patentycznych pozach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca w 1410r., pomiędzy zakonem Krzyżackim pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi pod dowództwem Władysława II Jagiełły i księcia Witolda. Wojska polskie liczyły ponad 34 tysięcy rycerzy, a Krzyżacy 21 tysięcy rycerzy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Cały las w Palczy to Groby , to jeden cmentarz .Spoczywa tu około 300 konfederatów poległych w bitwie stoczonej z wojskami rosyjskimi w maju 1771 roku . Miejsce zwane „Cmentarzem ‘’, to ogrodzony teren z krzyżem pośrodku . Wiecznego spoczynku poległy strzeże stara , prawie dwustuletnia lipa .