Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Naród kozacki wywodził się z różnych narodowości i stanów społecznych. Pierwszą warowną siedzibę kozacką na jednej z nieprowskich tzw. Sicrz wysp założył magnat Dymitr Wiśniowiecki. Takie były poczatki Kozaczyzny. Na tereny te ściągali ludzie uciekający przed prawem , poszukiwacze przygód i łupów , a także wyzyskiwani chłopi pańszczyźniani.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
16 pażdziernik 1492r.
W końcu wypłynęliśmy na pełny ocean odkrywając nowe zakątki ziemi. Płynęliśmy w podróż dookoła świata. Admirał Kolumb nakazał żeglarzom zarzucić żagiel. Szorując pokład zauwarzyłem na horyzoncie ogromny statekpiratów, kyóry zaczął strzelać do naszego statku. Kolumb z marynarzami rozłożyli broń i przygotowywali się do zaciętej walki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
OŚWIECENIE - Oświecenie, określane często jako wiek rozumu – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem.
KONSTYTUCJA- najważniejszy akt prawny w państwie, uchwalający prawa i obowiązki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dzień 20 września 1519r.
Ferdynand Magellan zaczyna swoją wyprawę do Indii.
Pierwszy dzień zaczął się spokojnie wszyscy żeglarze byli podekscytowany wyprawą.
Mieli nadzieje na wszelkiego rodzaju bogactwa i sławę. Na wyprawę wyruszyło pięć statków:
San Antonio
Concepcion
Victoria
Santiago
Trynidad – okręt flagowy Magellana.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Historia

1. Najważniejsze przyczyny upadku Rzeczpospolitej:
– zniszczenia po wojnach XVIIw. (gospodarcza)
- liberum veto (wolne nie pozwalam) zrywanie sejmów przez posłów
- wtrącanie się obcych państw w sprawy wewnętrzne Polski (ościenne: Rosja, Austria, Prusy)

2.