Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W roku 1848r. sprawa polska znalazła się w orbicie zainteresowań europejskich. Niepodległość Polski, a przez to jej ruchy niepodległościowe popierali głównie: demokraci, socjaliści oraz masoni. Każdy ruch rewolucyjny na ziemiach polskich umacniał tendencje wolnościowe w Europie, a jeszcze bardziej, gdyby był skierowany przeciw monarchii Austrii, Prus i Rosji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filip II- władca Hiszpanii w latach 1566- 1598 miał wielkie ambicje. Nie wystarczało mu, że jego kraj ma najpotężniejszą flotę w Europie. I to właśnie jego plany w znacznej mierze przyczyniły się do zmierzchu potęgi hiszpańskiej.
W drugiej połowie XVI wieku angielskie okręty prowadziły działania koperskie na hiszpańskich liniach komunikacyjnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wojny Polski ze Szwecją Główną przyczyną wybuchu wojen polsko - szwedzkich była rywalizacja obu państw o dominację na wybrzeżach Bałtyku i przejęcie kontroli nad handlem morskim. Dodatkowym powodem wrogości był spór między polską i szwedzką gałęzią dynastii Wazów. Wybrany królem polskim szwedzki następca tronu Zygmunt III Waza został przez swoich szwedzkich poddanych pozbawiony należnego mu dziedzictwa (1599 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
(1618-1648),wojna o prymat w Europie między katolickimi cesarzami z dynastji Hasburgów(Austria,Hiszpania) a obozem protestanckim na terytorium Niemic i jego sprzymierzeńcami.Przeciw Cesarzowi Ferdynandowi II,Hiszpanii i Lidze Katolickiej stanęły Szwecja,Dania,Francja oraz unia protescancka.Wojne zakończył pokój westflaski w 1648- za zwyciężców uznano Szwecje i Francje.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rzeczpospolita prowadziła w XVIIw. wiele wojen. Głównymi były te z Rosją, Turcją i Szwecją. Miały one wpływ na państwo. Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego także miało wiele skutków, ale które z tych czterech zdarzeń miało największy wpływ na dalsze losy państwa?
Pierwszymi wojnami Rzeczpospolitej w XVIIw.