Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Moje piękne port folio z oceną postaci, zdjęciem, opisem wydarzenia i najważniejszych wydarzen za czasów jego życia. Wszystko w załączniku. Może komuś sie przyda :)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Germanizacja-to polityka władz pruskich i austryjackich mająca na celu zniemczenie ziem i wszelkiej ludności polskiej na ziemiach niemieckich. W XIX wieku ograniczono prawa języka polskiego w administracji. W każdej ze szkół zakazano rozmów i prowadzenia lekcji w języku polskim. Obowiązkowa była nauka języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka jest nieznany. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we włoskim miasteczku Reggio Emilia w Republice Lombardzkiej (w dzisiejszych Włoszech). Pierwszy raz została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Hiszpańska wojna domowa ? wojna domowa pomiędzy lewicowym rządem hiszpańskim i wspierającymi go siłami, a prawicową opozycją, jaka toczyła się w latach 1936-1939.

W 1936 roku władze w Hiszpanii objął rząd z udziałem komunistów i socjalistów. Zaczęło się niszczenie kościołów, mordowanie księży i zakonnic, konfiskata majątków, nacjonalizacja, czyli rewolucje na wzór bolszewicki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wybuch I wojny światowej w 1914 r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcji austro-węgierskiej; powołali w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich (Legiony Polskie w I wojnie światowej).