Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I Wojna Światowa - konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918)[2] pomiędzy Ententą, do której należały Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) a Państwami Centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wybuch I wojny światowej w 1914 r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcji austro-węgierskiej; powołali w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich (Legiony Polskie w I wojnie światowej).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bezpośrednim powodem I Wojny Światowej był zamach na księcia Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda i jego żonę księżną Zofię. Stało się to 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie(Bośnia). Austro-Węgry mając poparcie Niemiec, postawiły Serbii warunki i zagroziły, że w razie ich niespełnienia wypowiedzą im wojnę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej:
a) pośrednie:
- dążenie państw do wzmocnienia pozycji mocarstwowej.
- rywalizacja o kolonie i rynki zbytu.
- krzyżowanie się stref wpływów w Imperium Osmańskim oraz w Chinach.
- Niemcy vs. Anglia:
* flota niemiecka rozbudowana za kontrybucję francuską z 1871r.