Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I wojna światowa. Nowy kształt Europy.

1.1914- wybuch I wojny światowej
11 listopada 1918- Niemcy podpisują zawieszenie działań zbrojnych.

2. Dwa bloki państw przed wybuchem I wojny światowej.

Trójporozumienie- (Ententa) jeden z bloków państw przed wybuchem I wojny światowej:
- Anglia,
- Rosja,
- Francja
- USA (1917)

Trójprzymierze (państwa centralne) ? jeden z bloków państw przed wybuchem I wojny światowej:
- Niemcy,
- Austrio-Węgry,
- Włochy (dążyły do wojny)

3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bolszewicy ? marksistowskie ugrupowanie

Akt 5 listopada zapowiadał odrodzenie Polski na zdobytych ziemiach zaboru Rosji.

Zamach w Sarajewie Sarajewie Bośni 28.06.1914r.

Wojna błyskawiczna ? doktryna wojenna wypracowana przez militarystów niemieckich.
01.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jest jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Polski. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie.
W wyniku pośredniego udziału w przygotowaniu spisu na życie cara Aleksandra III został skazany na zesłanie na Syberię na okres 5 lat. Po powrocie w 1892 roku rozpoczął w Wilnie działalność socjalistyczną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wojna w Europie 1939-1941 rozpoczęła się atakiem III Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września 1939 (operacja Fall Weiss). Rozpoczęła się atakiem niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września o godzinie 4.45. Obrona Westerplatte pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego trwała do 7 września 1939 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Józef Piłsudski (1867 - 1935)

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Żułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Jego ojciec, również Józef, brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku, kiedy to Polacy próbowali po raz kolejny odzyskać straconą w latach 1772 - 1795 podczas trzech kolejnych rozbiorów rosyjsko-prusko-austriackich niepodległość.