Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp

W tej pracy spróbuję udowodnić słuszność tezy ?Lekarstwem na komunizm był faszyzm włoski i nazizm niemiecki?. W mojej pracy przedstawię wszystkie argumenty ?za? i porównam te wszystkie systemy ze sobą. Na koniec spróbuje was przekonać o słuszności tej tezy, pisząc własną opinie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
LIGA NARODÓW:

Liga narodów powstała po Konferencji w Wersalu. Była to miedzynarodowa organizacja. Zadaniem Ligi Narodów było likwidowanie sporów międzypaństwowych na drodze pokojowej. Założenia programowe określone zostały w 26 artykułach statutu, które zobowiązywały członków do nieuciekania się do wojny, utrzymywania jawnych stosunków międzynarodowych, ścisłego przestrzegania sprawiedliwości i poszanowania wszelkich zobowiązań wynikających z traktatów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
*Koniec La Belle Epoque :
Pierwsze lata XX w. były kontynuacją wielkich przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych minionego stulecia. Europa dominowała na świecie niemal we wszystkich dziedzinach. Intensywny rozwój przemysłu wpłynął na życie milionów ludzi, szczególnie w Europie Zachodniej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przyjaciele!

Jak wiadomo, los robotników ? czyli was, nie jest nam obojętny. Chcemy poprawić wasze warunki pracy, a także sprawić, aby nasza ojczyzna znów odzyskała niepodległość!
Może zapytacie, o co tak naprawdę toczy się walka? O wasz interes i interes naszego państwa, które jest więzione przez zaborców.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
15. 03. 1917 – Abdykacja cara Mikołaja II
7. 11.1917 – rewolucja październikowa w Rosji
18.03.1921 – Traktat ryski
15.08.1920 – bitwa o Warszawę „Cud nad Wisłą”
28.06.1914 – zabójstwo arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda
2.12.1916 – odezwa cara Mikołaja na akt 5 listopada
11.