Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bolszewicy zmagali się z Rządem Tymczasowym o władzę. Nie chcieli wojny (w przeciwieństwie do Rządu Tymczasowego). Utworzyli radę delegatów robotniczych i żołnierskich, przez co zyskali poparcie w kraju. Lenin- dowódca Bolszewików- chciał zlikwidować Rządy Tymczasowe i zerwał z nimi współpracę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W zaborze rosyjskim nie można było posiadać polskich książek i mówić po polsku. Nazwę Królestwa Polskiego zmieniono na Kraj Przywiślański. Zostało zlikwidowane sądownictwo i budżet. Zamknięto nawet Szkołę Główną a zamiast niej utworzono rosyjski uniwersytet. W Kraju Przywiślańskim rządził generał-gubernator który miał prawie nieograniczoną władzę( mógł zesłać bez procesu na Syberię czy zamknąć w więzieniu).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Doktryna - z łac. doctrina - nauczanie, wiedza; oznacza zespół twierdzeń, założeń i dogmatów religijnych, filozoficznych, politycznych lub wojskowych. System działania, myślenia.

* doktryna filozoficzna
* doktryna polityczna
o doktryna polityki zagranicznej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bitwa warszawska zwana też cudem nad Wisłą wybuchła 12 sierpnia 1920 r. Zwana jest tak, ponieważ w momencie, gdy wojska polskie ponosiły klęskę, Józef Piłsudzki przeprowadził manewr odskrzydlający Armię Czerwoną. Marszałek zgromadził w rejonie rzeki Wieprz sześć dywizji piechoty. Reszta sił polskich w tym czasie broniła podejść do Warszawy i linii dolnej Wisły.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1, Przywódca:
• Benito Mussolini
• Data urodzenia 29 lipca 1883 Data śmierci 28 kwietnia 1945
• premier królestwa włoch od 31 października 1922do 25 lipca 1943
• Przynależność polityczna Narodowa Partia Faszystowska
• Przywódca Włoskiej Republiki Socjalnej od 23 września 1943
do 26 kwietnia 1945
• Był synem kowala i nauczycielki
2,Partia:
• Narodowa Partia Faszystowska
• utworzona w listopadzie 1921 roku przez Benito Mussoliniego włoska partia faszystowska
• Partia zaprzestała działalności wraz ze śmiercią Mussoliniego i upadkiem Włoskiej Republiki Socjalnej (1945)
3, Sytuacja przed:
• W 1915 roku Włochy przystąpiły do wojny po stronie ententy.