Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Żydzi podczas II wojny światowej

Trudno jest opisać losy narodu żydowskiego z czasów II wojny światowej. Zagłada Żydów to jedno z najokrutniejszych i najhaniebniejszych momentów w historii XX w.
Sytuacja Żydów jeszcze przed wojną była dosyć ciężka, ponieważ zaczęła się ich dyskryminacja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Słaby rząd rosyjski tolerował Radę, a Rada nie potrafiła obalić Rządu Tymczasowego i dokończyć rewolucji. Trwał "System Dwuwładzy". Próbowano przeprowadzić reformy wewnętrzne i skonsolidować armię. W lipcu rozpoczęto nawet kolejną ofensywę, z dużym trudem powstrzymaną przez wojska austryjackie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tradycje 15 Pułku Ułanów Poznańskich sięgają 1918 r. Właśnie wtedy utworzono pierwszy oddział kawalerii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. Formował go ppor. Kazimierz Ciążyński w zajętych już 28 grudnia poznańskich koszarach pruskiego 1 Pułku Królewskich Strzelców Konnych. Oddział przyjął nazwę Konnych Strzelców Straży Poznańskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1 września 1939r.

O świcie wojska hitlerowskiej 3 Rzeszy zaatakowały Polskę. Był to podstępny napad , bez wypowiedzenia wojny.
Przygotowania do II w.ś. (jako rewanżu za klęskę w I w.ś.).Niemcy rozpoczęły po dojściu Hitlera do władzy m.in. demilitaryzując Nadrenię, rozbudowując siły zbrojne i wyposażając je w broń ofensywną: czołgi, samoloty, okręty podwodne, dokonując 1938r zaboru Austrii i Czechosłowacji; nieco wcześniej Włochy dokonują agresji na Etiopię, a Japonia, po zajęciu Mandżurii (1931 r) rozpoczyna 1937 r podbój Chin.