Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Bolszewicy zmagali się z Rządem Tymczasowym o władzę. Nie chcieli wojny (w przeciwieństwie do Rządu Tymczasowego). Utworzyli radę delegatów robotniczych i żołnierskich, przez co zyskali poparcie w kraju. Lenin- dowódca Bolszewików- chciał zlikwidować Rządy Tymczasowe i zerwał z nimi współpracę. Poparcie u mieszkańców kraju zyskali tym, iż uważali, że grunty należy oddać chłopom od razu, bez czekana na zwołanie zgromadzenia Ustawodawczego. Bolszewicy napadli na Piotrogród i aresztowali ministrów. Rządzili, lecz nie byli dobrym rządem. Usunęli wszystkie partie, prócz swojej, wprowadzili dyktaturę proletariatu, utworzyli Armię Czerwoną i policję polityczną Czeka.
W kraju panowała wojna domowa. Czekania (Bolszewicy) zabijali tych, kogo podejrzewali o niezadowolenie wobec rządów. Lenin kazał rozstrzelać Mikołaja II wraz z rodziną. W 1922 powstał ZSRR.