II Wojna Światowa

Pamiętnik- II wojna światowa

01.08.1944r. Warszawa
Równo o godzinie 17.00, oznaczonej kryptonimem "W", rozpoczęło się w Warszawie powstanie, którym dowodził płk Antoni Chróściel, mające na celu wyparcie garnizonu niemieckiego i opanowanie miasta. Termin wybuchu związany był z faktem bezpośredniej obecności podchodzących pod Warszawę oddziałów radzieckich.

Nazizm i Komunizm- ideologie pogardy i śmierci !

Tematem mojej rozprawki jest udowodnienie, iż nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. To stwierdzenie jest w pełni poprawne, dlatego postaram się poprzeć to odpowiednimi argumentami .
Moim pierwszym argumentem jest to, że łamano wszelkie prawa człowieka. Za niezgodność z poglądami partii komunistycznej bolszewików karano śmiercią.

Niemcy pod panowaniem nazistów

Na początku XX wieku sytuacja w Europie nastąpił przełom. Wielka Brytania stopniowo przestawała być najsilniejszym i najbardziej znaczącym krajem Europy. Inne państwa dążyły do zdobycia panowania nad światem. W tym czasie nadmierną wielkość i siłę zdobyło cesarstwo Niemieckie. Republika Niemiec nie ukrywała iż pragnęła wprowadzenia tzw.

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. - Rozprawka

Zdecydowanie zgadzam się z tym, iż Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. Przedstawię teraz kilka argumentów potwierdzających słuszność mojej tezy.
Pierwszym jest to, że w państwie komunistycznym łamano wszelkie prawa człowieka. Za niezgodność z poglądami partii komunistycznej bolszewików karano śmiercią.

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci

?Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci?

?-Na rozkaz Reichstfuhrera SS i Policji, Himmlera ? tłumaczył na polski wyznaczony więzień ? zostaliście tu skierowani do pracy dla Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Pamiętajcie, że to obóz koncentarcyjny, a nie sanatorium ? mówił z iroinią, ale szczerze.