II wojna światowa. Pytania i odpowiedzi.

1. Os Rzym-Tokio-Berlin
nazwa przyjęta na określenie sojuszu łączącego faszystowskie Niemcy, Włochy i Japonię. Podstawą zawiązania sojuszu był podpisany 25 X 1936 w Berlinie układ między III Rzeszą a Włochami, który popierał generała B. Franco i deklarował pomoc obu krajów dla hiszpańskich nacjonalistów.

2.Proces rozbudowy Niemieckich sił zbrojnych
Hitlerowskie Niemcy łamały postanowienia traktatu wersalskiego i dązyły do zdobysia przewagi na kontynecie a nawet na siwecie. Na początku 1938r. Hitler zreorganizował armie i w ten sposób zakńczył przygotowania dow ojny. Przyłączył Austrie do III rzeszy. Hitler zażadał przyłączenia do Rzeszy Sudetów. Aneksja Czeskich Sudetów nie zadowoliła Hitlera, Poparł on separatyczne dązenia Słowacji

3. apeosment-
polityka ustępstw prowadzona przez rząd brytyjski. Polegała ona na seri ustępstw politycznych, wojskowych, intertorytarialnych z których kazde miało zaspokoic zadania Hitlera i zapowiedz dalszym a przede wszystkim nie dopuscic do wybuchu wojny.

4.Dlaczego Stalin zdecydował się na porozumienie z Hitlerem w 39. przedtaw powstanie paktu Mołotow.
Niemiecko-radziecki układ o nie agresji został podpisany 23 sierpnia 1939r. w moskwie. Jest on zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow, od nawzisk ministrów spraw zagraniczych obu państw. Był to sojusz z tajnym aneksem o podziale Europy Wschodzniej, Polskę agresorzy zamierzali podzieli wzdłuż lini rzek Narew-Wisła-San. Układ zakoczył cały swiat. Zfano sobie sprawde ze wzrosłó niebezpieczeństwo wybuchu wojny.

5.Kampania wrześniowa.
pierwszy etap II wojny światowej – obrona terytorium Polski przed agresją militarną.Kampania wrześniowa, walki obronne wojsk polskich toczone od 1 września do 5 października 1939 przeciwko wojskom niemieckim i od 17 września przeciwko wojskom ZSRR. Kampania wrześniowa rozpoczęła II wojnę światową 1939-1945. Mimo formalnego przystąpienia do wojny Anglii i Francji (3 września), zachodni sojusznicy Polski nie włączyli się czynnie w toczące się walki. Wojnę rozpoczął 1 września 1939 o godzinie 4.45 atak niemiecki na pozycje polskie rozmieszczone wzdłuż granic, od Morza Bałtyckiego po Karpaty (1600 km). W pierwszym dniu wojny Niemcom nie udało się zniszczyć polskiego lotnictwa, w związku z jego przemieszczeniem na lotniska polowe. Wojna od początku objęła nie tylko rejony rozwinięcia wojsk, lecz poprzez naloty lotnictwa niemieckiego także zaplecze frontu. W trwającej do 3 września bitwie granicznej Niemcy przełamali polską obronę pod Mławą, zmuszając armię Modlin do odwrotu na linię Wisły i Narwi. Mimo szarży 18 pułku ułanów pułkownika K. Mastalerza pod Krojantami, 3 września doszło do połączenia sił niemieckiej 3 i 4 armii pod Grudziądzem i odcięcia Pomorza Gdańskiego.

6.dlaczego Polacy liczyli na zwycięstwo mimo przewagi Niemiec
1 września 1939 hitlerowskie niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały polskę. Zawarte w 1939r układy przewidywały, że w razie wojny anglia i Francja miały podjąć działania zbrojne 3 dni po ogłoszeniu mobilizacji, a w ciągu 15 dni rozpocząć ofensywę na Niemcy. Ale francuzi nie chcieli „umierać za gdańsk”, a brytyjczycy niebyli w stanie udzielić znaczącej pomocy. Wprawdzie wlk.brytania wystosowała do berlina ultimatum, w którym rządano wycofania wojsk niemieckich w ciągu 2 godzin. Gdy to nie nastąpiło brytania znalazła się w stanie wojny z niemcami. Była to „dziwna wojna”. Francuzi zajęli w niemczech kilkanaście opuszczonych wsi, z których szybko się wycofali.Lotnictwo brytyjskie zrzucało na niemcy ulotki. Przez siedem miesięcy na froncie zachodnim nie działo się praktycznie nic.

7. Uzasadnienie agresji wobez Poslki
ZSRR twierdziło, że: 1.wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. 2.w ciągu 10 dni operacji wojskowych polska straciła swoje okręgi przemysłowe i ośrodki kulturalne. 3.Warszawa jako stolica polski już nie istnieje. 4.rząd polski uległ rozkładowi. 5.państwo polskie przestało istnieć.
I dlatego ZSRR uznało, że traktaty zawarte między ZSRR, a polską straciły ważność. Twierdził też że polska stała się łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, mających stać się groźbą ZSRR. Praktycznie wszystko było kłamstwem. Warszawa wciąż się broniła, a rząd znajdował się nadal w kraju. 3. Jak i w jakim celu powstała wielka koalicja?
Przeciwko niemcom i ich sojusznikom walczyła koalicja państw, tzw.aliantów. W niedzielę 7 grudnia 1941 wojska japońskie zaatakowały USA. Cztery dni później Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę USA. Przystąpienie USA do wojny dało początek Wielkiej koalicji przeciwko państwom osi.

8. Wojna na zachodzie w 1940r.
Po okresie "dziwnej wojny", w której państwa zachodnie zachowywały się biernie nadzszedł czas kolejnej agresji Hitlera. 9 kwietnia 1940 Niemcy zajęły Danię i zaatakowały Norwegię, która skapitulowała mimo pomocy Angli, Francji i polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich walczącej w Narviku.Następnie zaatakowali Holandię, Belgię i Francję, która zaskoczona atakiem przez Adeny a nie od strony Belgi poniosła porażkę. Zaskoczył ich również charakter działań, zamiast wojny "pozycyjnej" Hitler zdecydował się na wojnę "błyskwiczną", tłukąc oddziały farncji i robiąc luki w linji obronnej po czym niszcząc ich armię od "tyłu" xD. 14 czerwca 1940 Niemcy wkrovzyli do Paryża a 22 podpisano rozejm. Opanowanie państw skandynawskiech (Dani i Norwegii) utworzyły dogodne warunki do ataku na Anglię. Na czele utworzonego we Francji państwa "mniejszej Frabcji" stanął Filip Petaine

9. Bitwa o W. Brytanie
Brytyjczycy posiadali nowoczesne urządzenia radiolokacyjne i mimo świetnego lotnictwa Niemiec, udało im się w pore wykrywać nalatujące maszyny. So zwycięstwa nad Niemcami przyczyniły się również świetnie wyspecjalizowane oddziały Polskie, Dywizon 303. Była to pierwsza przegrana bitwa Hitlera
10. Przedstaw podboje Stalina w latach 1939-1940r.
Stalin starał się podporządkować sobie państwa, które zgodnie z traktatem Ribbentrop-Mołotow uważał za radziecko strefę wpływów (???) W 1939 roku zmusił rządy Litwy Łotwy i Estoni o podpisania dzięki którym mógł tworzyć "bazy militarne" w tych krajach. Po utworzeniu tak armii zmusił państwa do ustanowienia tam komunizmyu i po "wyborach" do noego parlamentu ogłoszono przyłącenie tych państw do ZSRR. W tym czasie zmuszono róznież Rumunię do oddania Besarabii i Bukowiny, a sprzeciwiającą się Finlandię pokonano w zimowej wojnie na przełomie 1939-1940.

11. Stosunki miedzy Niemcami a Związkiem Radzieckim
W roku 1936-1937 powstała oś Berlin-Rzym-Tokio. Niemcy i Japonia zawarły pakt antykomiternowski, do którego dołączyły się Włochy; jego celem miało być zwalczenie komunizmu. W sierpniu 1939 Niemcy i ZSRR podpisały pakt o nieagresji, nazwany paktem Ribbentrop-Mołotow, ustaliły w nim zasady podziału polski. 22 czerwca niemcy napadły na ZSRR. Żołnierze Wehrmachtu dotarli pod Leningrad i Moskwę, ale ich nie zdobyli. W lutym 1943 roku jedna z armii niemieckich poddała się pod Staliningradem.

12. Niemiecka Kamania na wschodzie
Latem 1942 Niemcy przygtowywali atak na ZSRR. Zaczęłi od południa, z zamairem zajęcia złóż ropy. Już w listopadzie 1942 Rosja przeszła do kontrofensywy stworząć Front stalingracki prze Armię Czerwoną. Otoczono wojska niemców, rumunów i i włochów i w rejonie Stalingradu (obecnego Wołgogradu) i po miesiącu zaczciętych walk (luty 1943) połżono kres faszystowski walkom froncie wschodnim. Nimcy spobowali jeszcze raz w bitwie pod Kurskiem gdzie doszło do największej bitwy pancernej w ktorej Niemcy posoiadający kiepski sprzęt i mniej przystosowani doi walk na tych terenach przegrali. Po zwycięstwie armia czerwona wyparła Niemców z terenów Ukrainy.

13.W jaki sposób powstała wielka Koalicja
Zwycięstwa Niemiec budziły ogramny niepokój wśród pozostałych państw. Po przystąpieniu d Wojny ZSRR i Stanów Zjednoczonych zmienł się rozkłąd i sił i Wlk. Bryt. Nie musiała już dłużej sama walczyć z Niemcami. Dzięki pomocy Stan. Zjed. Armia Czerwona podbudowała swoje wojsko. 14 sieprnia 1941 premier Wlk. Brrytani i prezydent USA podpisali "kartę Atlandtydzką" wraz z 9 innymi państwami, w której okroślone było zacieśnienie układów politycznych. 1942 ogłoszono Deklarację Narodów Zjednoczonych w której wzięło udział 26 państw, zobowiązujących się walczyć w imię rzeczy zapisanych w karcie Atlantydzkiej

14. Walki Afryki
Działania wojenne w Afryce w czasie II wojny światowej to walki toczone w Afryce (głównie Północnej) pomiędzy Aliantami a państwami Osi. Oficjalnie rozpoczęły się 10 czerwca 1940 roku, kiedy to do wojny po stronie III Rzeszy włączyły się faszystowskie Włochy. Benito Mussoliniemu marzyło się stworzenie w basenie Morza Śródziemnego Drugiego Imperium Rzymskiego. Głównym założeniem było więc pokonanie Wielkiej Brytanii i Francji w ich koloniach w Afryce. W lutym 1941 do Włochów dołączyli Niemcy z Afrika Korps pod dowództwem Erwina Rommla. W kampanii północnoafrykańskiej brały udział wojska wielu narodowości, w tym Polacy. Walki trwały tam do 13 maja 1943 kiedy to skapitulowały ostatnie oddziały Osi w Tunezji.
Do połowy 1942 roku japonia opanowała większość pd-wsch azji. W 1944 roku amerykanie uzyskali wyraźną przewagę na Pacyfiku, ale nie miały dojść sił, by zaatakować Japonię. 6 sierpnia 1945 amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę. Trzy dni później na Nagasaki. 2 września 1945 roku japonia podpisała pakt o bezwarunkowej kapitulacji.

15.Jakie czynniki zadecydowały o klęsce niemiec?
W sierpniu 1944 armia czerwona zatrzymała się na lini wisły. W początkach 1945 ruszyła radziecka ofensywa styczniowa, która zatrzymała się dopiero w Berlinie. Od zachodu szli alianci. 30 kwietnia hitler popełnił samobójstwo. 2 maja stolica sie poddała. Niemcom kazano podpisać pakt o bezwarunkowej kapitulacji.

Related Articles