Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powstanie w Warszawie zostało wywołane przez emisariuszy Kościuszki. 17.IV.1794r. wojsko polskie oraz pospólstwo, pokonały załogę garnizonu rosyjskiego i zmusiły ja do wycofania się. Po zwycięstwie insurekcji w Warszawie król Stanisław August Poniatowski został odsunięty od wpływu na bieg wydarzeń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jak można by było zapobiec upadkowi Polski

W wyniku nadawania kolejnych przywilejów szlachcie przez króla w 1578 roku król stracił rzeczywistą władze w państwie. Odtąd mówiąc państwo myślało się szlachta. Bogaci nie dbający o dobro państwa tylko własne zarobki zaczeli współpracować z Rosją i zdradzać państwo co doprowadziło do rozbioru.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Konfederacja barska uważana przez niektórych historyków za pierwsze polskie powstanie narodowe została zawiązana 29 lutego 1768 roku w Barze. Skierowana była przeciwko królowi Polski Stanisławowi Augustowi poniatowskiemu i popierającej go Rosji.
Król Stanisław August Poniatowski ,właściwie narzucony Rzeczypospolitej przez Rosję, rozpoczął w 1764 roku rewolucyjne zmiany ustrojowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska w XVII i pierwszej połowie XVIIIw przeżywała okres licznych wojen, powstań i całkowitego kryzysu władzy. Z ogromnej potęgi i bardzo wpływowego państwa zmieniła się w królestwo, w którym panowała nie dbająca o interesy kraju, łatwa do przekupienia przez wpływowych władców sąsiednich monarchii magnateria.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku, nowej konstytucji, część wpływowej magnaterii nie uznała jej. Nie zamierzała się poddać prawom ustanowionym przez tę konstytucję. Jako ripostę zawiązała 14 maja 1792 roku konfederację w celu obalenia konstytucji. Miało to miejsce w Targowicy- niewielkim miasteczku na kresach, na Ukrainie.