Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Konfederacja targowicka
- konfederacja generalna zawiązana w Targowicy przez przywódców magnackiego obozu republikantów w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, przeciwko reformom konstytucji 3 maja.
Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 nowej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791r.

W warunkach sprzyjających , jak sądzono , sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej oraz w wyniku dalszego wzrostu dążeń reformatorskich zwołano do Warszawy sejm , który przeszedł do historii pod nazwą Czteroletniego albo Wielkiego .

Pierwsze dwa lata działalności Sejmu Czteroletniego , obradującego od 1788r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Z uwagi na trudną sytuację Rzeczypospolitej, środowisko skupione wokół Króla spisało (w tajemnicy przed Katarzyną II i innymi ?życzliwymi? sąsiadami) listę praw ? obowiązującą bez względu na wszystko cały Naród. Obrady i przyjęcie najważniejszej Ustawy Rządowej odbywało się potajemnie i pod ochroną Gwardii Królewskiej ? warto o tym wspomnieć, gdyż należy zauważyć jak bardzo takim patriotom jak Małachowski, czy powiedzmy "nawróconym" patriotom jak Stanisław August Poniatowski zależało by zreformować przestarzały system.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) — uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SZLACHTA

Stosunki polskie charakteryzowała wyjątkowa, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, liczebność stanu szlacheckiego, np. we Francji czy w Niemczech stan ten liczył niespełna 1% ludności kraju, w Hiszpanii i na Węgrzech, które słynęły z dużej liczebności szlachty około 5%, w Polsce należało do niego 10% ludności.