Polska Piastów

Jesteś kronikarzem Arabskin przybywsz do państwa Blolesława Chrobrego, zdaj relacje z podróży.

Kiedyś wybrałam się do państwa Bolesława Chrobrego. Przed miastem ustawione były drewniane wały, wypełnione ziemią i kamieniami. Były też obłożone gliną dla ochrony przed ogniem. Miały 20m szerokości i co najmniej 10m wysokości.
Dowiedziałam się, że książę jest głową państwa i że to on o wszystkim decyduje.

Kalendarium Piastów i Andegawenów

PIASTOWIE

Kalendarium Mieszko I:
963- Mieszko I ponosi klęskę w walce z Wieletami
965- Władca Polski zawiera sojusz z czeskim księciem Bolesławem, umocniony małżeństwem z księżniczką Dobrawą
966- Mieszko I wraz ze swym dworem przyjmuje chrzest
967- zwycięstwo wojsk Mieszka I nad Wieletami, Wichmanem i Wolinianami zapoczątkowuje podbój Pomorza
968- do Polski przybywa pierwszy biskup, Jordan
970- Wzniesienie najstarszego kościoła pod wezwaniem NMP w Gnieźnie
972- Mieszko pokonuje margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią
973- zjazd w Kwedlinburgu
977- śmierć Dobrawy
979- Nieudana wyprawa Ottona II na Polskę
981- Książe kijowski zajmuje Grody Czerwieńskie
984- śmierć pierwszego biskupa Polski Jordana
985- zażegnanie konfliktów dynastycznych w Niemczech
986- (4 kwietnia) zjazd w Kwedlinburgu, na którym Mieszko podporządkowuje się Ottonowi III i ofiaruje mu wielbłąda
988- Mieszko przyłącza do Polski dawne ?Państwo Wiślan?
990- Mieszko I opanowuje należący do państwa czeskiego Śląsk
992- śmierć Mieszka I i objęcie władzy w Polsce przez Bolesława Chrobrego

Kalendarium Bolesław Chrobry:
995- Bolesław bierze udział w wyprawach Ottona I przeciw Słowianom
997- podczas misji ginie praski biskup Wojciech
999- papież Sylwester II kanonizuje praskiego biskupa
1000- zjazd gnieźnieński
1002- Bolesław Chrobry zajmuje Łużyce
1003- Bolesław Chrobry włącza się w dynastyczne spory w Czechach
1004- wyprawa Niemców na Łużyce, powstanie planów podporządkowania Kościoła polskiego metropolii magdeburskiej
1005- utrata polskiego zwierzchnictwa nad Pomorzem
1007- Bolesław Chrobry odzyskuje Łużyce
1009- Bolesław wykupuje ciało zmarłego Bruna z Kwerfurtu
1012- włączenie poznańskiego biskupstwa do metropolii gnieźnieńskiej
1013- małżeństwo syna Bolesława Chrobrego z księżniczką lotaryńską- wnuczką Ottona II
1015-1017- kolejne walki polsko- niemieckie
1018- Bolesław Chrobry wyprawia się na Ruś z zamiarem osadzenia na
tronie kijowskim swego zięcia Światopełka
1020- powstanie kościoła benedyktyńskiego św.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z rodu Piastów, był synem Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego. Od najmłodszych lat ojciec wprowadzał go w sztukę rządzenia. Królewicz brał udział w walkach z Krzyżakami, w 1332 r. samodzielnie zdobył Kościan, odzyskując zajęty kiedyś przez książąt głogowskich zachodni skrawek Wielkopolski.

Kazimierz Wielki (1310-1370)

Kazimierz Wielki
(1310-1370)

Dziś przeprowadzimy wywiad z królem Kazimierzem Wielkim. Będzie on odpowiadał na pytania zadawane przez redaktora gazety Viva. Naszą redakcję bardzo zaciekawił i poruszył ten wywiad i specjalnie dla państwa zwiększyliśmy nakład tego artykułu, aby nie uronić tak pięknej historii.

Kazimierz Wielki - o jego osiągnięciach i życiu.

-syn Władysława Łokietka, ur. 1310 r.

-W 1331 roku Łokietek oddał mu kilka ziem, wtedy rozpoczął samodzielne na terenach Polski.

-Był inteligentynm, trzeźwo myślącym człowiekiem, był ambitny, rozważny i pragnął dorównać swemu ojcu.

-1333 rok - Kazimierz zostaje koronowany i przejmuje tron po śmierci ojca.