Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska Piastów - okres kształtowania się państwa Polskiego od ok. X wieku do ok. XII wieku n.e.

Legendarnym przodkiem dynastii Piastów miał być Piast - według relacji Galla Anonima ubogi oracz (przez Wincentego Kadłubka przekształcony w kołodzieja). Wedle ?gallowego? przekazu Piast miał być ojcem Siemowita, który odebrał władzę Popielidom.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W1114 roku Bolesław wmieszał się w sprawy Czech, interweniując na rzecz wygnanego z Czech Sobiesława, zajął wówczas Kłodzko. W tej sytuacji panujący w Czechach Władysław zrezygnował z trybutu ze Śląska. Potwierdzeniem tego układu było małżeństwo Krzywoustego z Salomeą, siostrą żony Władysława czeskiego .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Królestwo pozostawione przez Władysława Łokietka synowi Kazimierzowi, którego potomni nazwali Wielkim, nie mogło się równać z sąsiednimi Czechami, Węgrami, a zwłaszcza z państwem zakonu krzyżackiego. W średniowiecznej Europie o sile państwa decydowała nie tyle rozległość obszaru, co gęstość zaludnienia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gdy umarł Kaźimierz Wielki władze w Polsce przejął jego syn Bolesław. Polska za tamtych czasów byla bardzo ślina. Kraj byl 'scalony' a wladza książąt mocna.W tamtym czasie w pańswtwie była bardzo korzystna sytuacja więc śmiało mogła rozwijać się gospodarka i mógl kwitnąć handel.A to sprzyjało wzbogacaeniu sie księcia który dzieki temu zyskal środki do prowadzenia róźnego rodzaju polityki międzynarodowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
na załączniku