Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który w swoim testamencie podzielił państwo polskie między swoich synów oraz uniemożliwił możnym panom i władcom zdobywania tronu dla swych potomków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ważne Słowa

Umowa społeczna - łączy w sobie wiele różnych teorii filozoficznych, których tematem są umowy dorozumiane, przy pomocy których ludzie tworzą narody i utrzymują porządek społeczny Prezydent - najwyższy urząd w państwie będącym republiką. Konstytucja - akt prawny Burżuazja - mieszkańcy miast Rewolucja – przewrót Monarchia konstytucyjna - forma władzy w państwie, gdzie jej zakres, zarówno dotyczący monarchy (władcy) jak i organów przedstawicielskich ludu koalicja - sojusz państw w celu wspólnego prowadzenia wojny przeciwko innemu państwu lub grupie państw Jakobini - lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Porwanie papieża
Podstawą tego najdłuższego w dziejach Kościoła konfliktu był konflikt pomiędzy królem Francji, Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacym VIII (właściwie Benedetto Gaetani). Król za wszelką cenę dążył do podporządkowania sobie papiestwa, na co nie mógł wyrazić zgody ten drugi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska Piastów - okres kształtowania się państwa Polskiego od ok. X wieku do ok. XII wieku n.e.

Legendarnym przodkiem dynastii Piastów miał być Piast - według relacji Galla Anonima ubogi oracz (przez Wincentego Kadłubka przekształcony w kołodzieja). Wedle ?gallowego? przekazu Piast miał być ojcem Siemowita, który odebrał władzę Popielidom.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca w formie tabeli porównawczej w załączniku.