Chrzest Polski

Mieszko 1 przyjął chrzest 966r co zapewniło państwu Mieszka miejsce wśród państw chrześcijańskiej,
zabezpieczając je przed przymusową chrystializacją, a także przyczyniło się do jego wewnętrznego zespolenia. Mieszko zdecydował w 965 r na przymierze z Czechami i małżeństwo z Księżniczką Dobrawą,
a za pośrednictwem czeskim zdecydował się przyjąć chrzest. Aby uchronić państwo przed najazdem niemieckich placówek misyjnych. Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kilka wieków. Pierwszym biskupem polskim został w 968r Jordan. Chrzest Polski miał ogromne znaczenie gdyż Polska została zaliczana do społeczności cheścijańskiej, a jej władca traktowany był na równi z innymi książętami,. W Polsce kościół wniósł wiele wzorów organizacyjnych. W stosunku z Niemcami chrzest zdecydowanie wzmocnił pozycje Mieszka.
Mieszko rozwiązał bezpośrednie stosunki z cesarzem , uzyskując zaszczytny tytuł przyjaciela cesarskiego

Related Articles