Średniowiecze

Rzym - ściąga

Legeda powiada ze rzym powstał w 753p.n.e nap oczątku było to kilka prymitywnych wiosek. Niewielki liczebnie lud zdołał podbić w niedługim czasie Cały półwysep apeniński. W krotce rzymianie panowali już nad całą Italią. Rzymianie dzielili się na plebejuszy i na patrycjuszy. Patrycjusze mieli dużo przywileji i posiadali pełne prawa polityczne.

Rzymskie zabytki warte zwiedzenia

Usta Prawdy
Usta prawdy (Bocca della Verita) to marmurowa maska. Wierzy się, że kto włożył swoją dłoń do Ust i składał fałszywe świadectwo, nie mógł jej już nigdy wyjąć. Jeszcze dziś wywołują magiczny dreszczyk na plecach. W starożytnym Rzymie ten kamienny krąg zakrywał ujście kanału ściekowego.

Skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski

Rozbicie dzielnicowe Polski osłabiło państwo. Sąsiedzi atakowali i zagrabiali nasze ziemie, szczególnie Prusowie nękali najazdami Mazowsze. Do walki z nimi książę Konrad sprowadził w 1226r. zakon krzyżacki. Zawarł z nim umowę, na mocy której nadał Krzyżakom ziemię chełmińską leżącą na pograniczu prusko-mazowieckim.

Stany średniowieczne

Społeczeństwo feudalne, stany
W średniowieczu – od XIII w. – doszło do ukształtowania się specyficznych grup społecznych, tzw. stanów. Były one charakterystyczne dla większości społeczeństw europejskich. Stany to grupy społeczne wyróżniane ze względu na odrębne położenie prawne należących do nich ludzi.

Społeczeństwo późnego średniowiecza.

V - XV w.

1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków.

1. Stany w średniowieczu.
grupy społeczne

Rycerze - walczą, mają duże majątki ziemskie.
Duchowni - modlą się, prowadzą msze, uczą, pełnią ważne urzędy, gromadzą, wielkie majątki ziemskie.