Średniowiecze

Leonardo da Vinci - "Ostatnia wieczerza"

Leonardo da Vinci - "Ostatnia wieczerza"

Leonardo da Vinci, właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci (urodził 15 kwietnia 1452 r. w Vinci we Włoszech , zm. 2 maja 1519r. w Clos Luc we Francji, włoski, renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, geolog.

Lisowczycy

Aleksander Józef Lisowski, herbu Jeż pochodził z zacnej, wojennej, średniozamożnej rodziny szlacheckiej, która w połowie XVI wieku porzuciwszy rodzinne Lisewo w woj. Chełmińskim przeniosła się na Litwę, gdzie związała swe losy z potężnym domem Kiszków. Ojciec Aleksandra, Józef Lisowski, towarzyszył wojewodzie witebskiemu Janowi Kiszce w jego podróży po Europie.

List- Kultura minojska

Rembów dn.21.11.09r

Drogi Andrzeju!
W pierwszych słowach mego listu do Ciebie, chciałbym Cię serdecznie pozdrowić. Piszę do Ciebie, ponieważ chciałbym się z Tobą podzielić pewnymi ciekawostkami o Kulturze Minojskiej.
Na lekcji historii mówiliśmy na jej temat . Cywilizacja ta miała początek na największej wyspie Morza Egejskiego na Krecie, zapewne wiesz gdzie to jest.

Lokacja miast na prawie niemieckim

Olbrzymia większość lokacji miast na prawie niemieckim odbywała się na obszarze lub w pobliżu już istniejących miast wczesnośredniowiecznych. Lokalizacja była więc nowym etapem w życiu miasta które już dawno istniało.
ZASADŹCA -organizował miasto , była to osoba organizująca na podstawie umowy z panem feudalnym werbunek osadników na jego ziemi.

Metody misyjne stosowane przez Cyryla i Metodego.

1) Chodzili po wioskach i organizowali spotkania na których głosili Słowo Boże i nauczali o Jezusie.
2) Mówili w zrozumiałym im języku.
3) Przełożyli Pismo Święte aby ludzie mogli zrozumieć te nauki.

Moja ocena tych metod

Nikt nie narzucał im tego, każdy miał sam zdecydować.