Średniowiecze

Mieszko 1

Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. Z relacji Galla Anonima możemy poznać owiane legendą dzieje dynastii piastowskiej przed panowaniem Mieszka I i tak, dowiadujemy się, iż jeden z przodków Mieszka, Siemowit w drodze zamachu stanu na panującego w Gnieźnie księcia przejął władzę, zapoczątkowując rządy nowej dynastii.

Mongołowie

Mongołowie

Mongołowie to ludy pochodzące z centralno-azjatyckich stepów. Pojawili się jako lud niszczący w pierwszej połowie XIII w. Potęga Mongołów rozszerzyła się kiedy władze przejął Temudżyn (1167-1227),który1206r. przyjął imię Czyngis-chana, ?księcia wszystkiego, co znajduje się pomiędzy oceanami?.

Mój podział epok

Mój podział epok opierałby się na tym co było głównym zajęciem ludzi i społeczeństw w owym czasie. Pierwszą epoką byłaby epoka żołądka i ciepła. Ludzie w tym czasie koncentrują się na zdobyciu pożywienia i ciepła.
Drugą epoką byłaby epoka bezpieczeństwa. Ludzie w ów czas zaczęli tworzyć grupy w których czuli się bezpieczniej.

Najważniejsii Królowie Polski

Karol Wielki - Cesarz Państwa Franków .
Koronowany w 800r wydarzenie to nazywano sojuszem tronu i ołtarza , poniewaz Na koronacje wyraził zgode papierz .
W 843r. - Karol Wielki podzielił Państwo Frankijskie na Niemcy , Włochy i Francje.

Mieszko I - Pierwszy władca Polski
chrzest Polski -966r
972r - Bitwa pod Cedynia , zjednoczył plemiona Słowian , Stolica było Gniezno .

Najważniejsze daty z historii Polski

Najważniejsze daty historyczne Polski

Średniowiecze:
966 chrzest Mieszka I (chrzest Polski)
992 śmierć Mieszka I
1000 zjazd w Gnieźnie
1025 koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego, koronacja Mieszka II
1031 wystąpienie Bezpryma, wojna domowa, wygnanie Mieszka II
1138 śmierć Bolesława Krzywoustego, podział Polski na dzielnice, senior Władysław II
1226 porozumienie między Konradem Mazowieckim a Krzyżakami, przekazanie im ziemi chełmińskiej
1306-1314 walki Władysława Łokietka o jedność państwa
1320 koronacja w Krakowie Władysława Łokietka na króla Polski
1327 początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331 pokonanie Krzyżaków
1333 śmierć Władysława Łokietka
1343 pokój w Kaliszu z Krzyżakami
1364 założenie uniwersytetu w Krakowie
1370 śmierć Kazimierza Wielkiego, panowanie Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego)
1382 śmierć Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego)
1385 układ w Krewie
1386 chrzest i koronacja Władysława Jagiełły
1400 odnowienie uniwersytetu w Krakowie
1410 bitwa pod Grunwaldem
1444 bitwa pod Warną, śmierć Władysława Jagiellończyka
1447 koronacja Kazimierza Jagiellończyka, przywrócenie unii personalnej z Litwą
1454-1466 wojna trzynastoletnia z Krzyżakami
1493 sejm w Piotrkowie, początek dwuizbowego sejmu

Czasy nowożytne (do połowy XVII w.