Średniowiecze

Parafia Troszyn - historia

PARAFIA TROSZYN
Troszyn Polski 3, 09-522 Dobrzyków, gm. Gąbin, woj. płockie

patron parafii: św. Leonard
kościół parafialny: p.w. św. Leonarda - drewniany
odpusty: św. Leonarda (6 XI), Aniołów Stróżów (2 X)
nabożeństwo eucharystyczne: niedziela - wtorek Wielkiego Tygodnia
cmentarz przykościelny: obszerny, ogrodzony, murowana dzwonnica (2 dzwony)
cmentarz grzebalny: wystarczający, ogrodzony siatką (obok kościoła)
ilość mieszkańców: 1188
miejscowości: Borki Dolne (3), Borki Górne (3,5), Potrzebna (3,5), Troszyn Nowy (3).

Państwo Franków

Państwo Franków stworzyły plemiona germańskie z siedzibami w dolnym Renie. Część z nich przeniosła się w 355r. do Galii, dawnej dzielnicy rzymskiej. Od tej chwili miał początek podział na franków salickich i rypuarskich. Dynastia panująca w państwie franków wywodziła się od na wpół legendarnego Meroweusza.

Państwo Węgierskie

W starożytności ziemie obecnych Węgier wchodziły w skład cesarstwa rzymskiego, jako prowincja Panonia. W okresie wędrówek ludów opanowane zostały przez Hunów, a następnie kolejno przez inne plemiona germańskie, Słowian oraz Bułgarów. Na przełomie IX i X wieku w dorzeczu Dunaju i Cisy pojawili się Madziarzy.

Pierwsza podróż do okoła świata Ferdynanta Magellana

Ferdynand Magellan urodził się wiosną 1480 - zmarł 21 kwietnia 1521) - żeglarz portugalski w służbie hiszpańskiej, odkrywca i morski podróżnik.Jako pierwszy opłynął wokoło Ziemię, co pozwoliło dowieść, że ma ona kulisty kształt. Jego zamiarem było odkrycie południowego krańca nowego kontynętu, opłynięcie go i dotarcie do Indii.

Pisma mówiące o średniowiecznej Polsce oraz ich twórcy.

Kronika - wyraz pochodzenia greckiego (chronika od rzeczownika chronos), faktograficzny opis wydarzeń w układzie chronologicznym. Również utwór dziejopisarski o charakterze literackim, typowy dla średniowiecza. Kronika nie zawiera analiz tych wydarzeń, może jednak zawierać podsumowania oraz komentarz autora.