Średniowiecze

Kultura , Nauka i sztuka Arabska

KULTURA, NAUKA I SZTUKA ARABSKA

Rozwój cywilizacji arabskiej ma ścisły związek z podbojami Arabów i powstaniem na podbitych terenach imperium arabskiego. Kolonie Arabskie znajdowały się zostały stworzone na terenach gdzie była wysoko rozwinięta kultura oraz bogate tradycje cywilizacyjne np.

Kultura arabska i jej osiągnięcia

Arabowie, jak wszystkie ludy Bliskiego Wschodu, są kulturą patrichelną. Gościnność i odwaga są w tej kulturze dwiema najwiekszymi zaletami człowieka. Od czasów Machometa nieodłącznym elementem tej kultury jest islam. Już nawet przed islamem Arabowie tworzyli literaturę, ale ze względu na małe upowszechnienie pisma tworzono ustnie.

Kultura ludów Ameryki

Kultura Ludów Ameryki

Ameryka była odkryta przez Kolumba w 1492 r., ale nie świadczy to, że przedtem nie istniała i nie była zamieszkana. Kontynent amerykański zamieszkiwały ludy stojące na wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego.

Majowie
Kultura Majów rozwinęła się w południowej części Meksyku.

Kultura rycerska, dworska i miejska.

Kultura rycerska
Jednym z symboli średniowiecza jest rycerstwo. Stan ten rządził się jemu tylko właściwym kodeksem postępowania. W chwili przyjęcia do stanu rycerskiego (tzw. pasowania) kandydat przysięgał nie tylko wierność swemu panu, ale także gotowość obrony Kościoła i wiary chrześcijańskiej, opiekę nad ubogimi, wdowami i sierotami.

Kultura średniowiecza

Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki. W okresie romańskim zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powolutku wychodzi z okresu barbaryzacji spowodowanej upadkiem Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego i atakami plemion germańskich.
Pierwszym okresem ożywienia był tzw.