Średniowiecze

Reakcja Koscioła na Reformację

Reformacja ? jest to ruch religijny i społeczny w XVI wieku mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był on reakcją na zjawiska, które miały miejsce w Kościele katolickim ? w hierarchii kościelnej i w papiestwie. Podwaliny pod wystąpienie Marcina Lutra położyła działalność Jana Husa na początku XV wieku ? ruch husycki (husyci) odegrał ważną rolę w rozwoju reformacji.

Reformacje w Europie

Teologowie późnego średniowiecza zaczęli podawać w wątpliwość kościelną wykładnię Biblii oraz zwracać baczniejszą uwagę na postępowanie duchowieństwa. Wielu pisarzy tego okresu nie szczędziło krytyki pod adresem dostojników kościelnych, wytykając im niemoralny tryb życia W atmosferze zażartych sporów teologicznych w krajach Europy Zachodniej zaczął kształtować się nowy prąd umysłowy zwany humanizmem.

Renesans

Humanizm- prąd umysłowy okresu odrodzenia w centrum stawia człowieka
Renesans- odrodzenie- okres w hist. Kultury, odznacza się rozkwitem nauki, sztuki, liter.i muzyki.
Erazm z Rotterdamu(1467-1536) napisał pochwała głupoty
Tomasz More(1478-1535) napisał utopię
Michał Anioł(1475-1564) pieta,malarz, rzeźbiarz, architekt
Leonardo da Vinci(1452-1519) dama z łasiczką
Rafael(1483-1520) bud.

Reportaż

Reportaż znajduje się w załączniku.

Rodzaje broni w średniowieczu

Broń (oręż) definiuje się jako środek techniczny (narzędzie) przeznaczony do prowadzenia walki. Broń służy do napadu i obrony, a jej działanie polega na obezwładnieniu nieprzyjaciela, niszczeniu sprzętu, umocnień, obiektów gospodarczych, ośrodków społeczno-administracyjnych itp.

Broń średniowieczną, zaliczaną do broni dawnych (historycznych) dzieli się na broń zaczepną i broń obronną, w odróżnieniu od współczesnego podziału broni na konwencjonalną i masowego rażenia.