Średniowiecze

Sejm Walny

Sejm walny ? nazwa parlamentu w dawnej Polsce. Było to zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczypospolitej, istniejące w okresie od XV do XVIII wieku. W tym czasie znacząco zmieniał się jego skład i charakter.

Sejm walny powstał na początku XV wieku, gdy na ogólnopolskie zjazdy urzędnicze zaczęła przybywać szlachta i przedstawiciele miast.

Skutki Wypraw Krzyżowych

Na temat znaczenia i skutków wypraw krzyżowych naukowcy wciąż toczą zażarte dyskusje. W każdym razie wśród potencjalnych skutków wymieniane są:

powstanie zakonów rycerskich na Ziemi Świętej (takich jak templariusze, joannici i Krzyżacy)
wzrost autorytetu papiestwa
pomnożenie majątku kościelnego
rozkwit handlu lewantyńskiego
pogłębienie wiary w Europie
zbliżenie do siebie 3 cywilizacji: łacińskiej, greckiej i arabskiej
ogromny rozwój miast włoskich (szczególnie Wenecji i Genui)
rozwój kultury i nauki
rozwój żeglugi morskiej
przyśpieszenie przemian gospodarczych i społecznych średniowiecznej Europy
nasilenie się fanatyzmu religijnego i silniejsza niechęć do pogan i innowierców (np.

Skutki odkryć geograficznych

Skutki:
*Zmiany w życiu europejczyków.
*Do Europy zaczęło napływać coraz więcej złota i srebra.
*Handel europejski zaczął skupiać się na wybrzeżach Atlantyku(Portugalia, Hiszpania, Holandia).
*Koloniści podbijali nieznane ziemie czerpiąc z tego korzyści.
*Indianie nie znali żelaza, broni palnej, koni-dlatego też zostali pokonani-stali się niewolnikami.

Skutki odkryć geograficznych w XV i XVI wieku

EKONOMICZNE:
-napływ cennych kruszców do Europy (złota, srebra)
-zmiany układu szlaków handlowych
-"rewolucja cen" (gwałtowny wzrost cen)
-zakładanie na nowych lądach faktorii handlowych, plantacji kawy, kakao, bawełny, tytoniu itp.
-ożywienie produkcji w Europie
-dwutorowość rozwoju gospodarczego XVI-wiecznej Europy:
Europa Zachodnia - rozwój produkcji przemysłowej
Europa Środkowa i Wschodnia - zaplecze żywnościowe Europy Zach.

Skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski

Rozbicie dzielnicowe Polski osłabiło państwo. Sąsiedzi atakowali i zagrabiali nasze ziemie, szczególnie Prusowie nękali najazdami Mazowsze. Do walki z nimi książę Konrad sprowadził w 1226r. zakon krzyżacki. Zawarł z nim umowę, na mocy której nadał Krzyżakom ziemię chełmińską leżącą na pograniczu prusko-mazowieckim.