Średniowiecze

Skutki wielkich odkryć geograficznych

Skutki wielkich odkryć geograficznych:

a)dla Europy:
-rozwój nauki
-opanowanie dróg morskich,które stały się szlakami komunikacyjnymi
-nowe gatunki roślin(kukurydza,pomidory)
-rozwinięcie handlu morskiego
-rewolucja cen
-1513-powstanie pierwsz

Spartakus

W 73 roku przed Chrystusem Kapua była największym, najludniejszym i z pewnością najbogatszym miastem Kampanii. Położona w korzystnym miejscu - na styku drogi biegnącej z północy, z Rzymu, rozczłonkowującej się na południe, do wielkich portów w Tarencie i Brundisium, oraz na zachód do Neapolu - stanowiła wielki ośrodek handlu i rzemiosła.

Społeczeństwa póznego Średniowiecza.

W Średniowieczu społeczeństwo ,było podzielone na stany.Stany, były to podzielone grópy ludzi na rycerstwo,duchowieństwo,mieszczaństwo oraz chłopi , którzy mieli inne prawa i obowiązki. Głównym rycerzy obowiązkem było ,uczestniczenie w wojnach. Rycerze utrzymywali chłopów którzy, uprawiali role na polach.

Społeczeństwo późnego średniowiecza.

V - XV w.

1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków.

1. Stany w średniowieczu.
grupy społeczne

Rycerze - walczą, mają duże majątki ziemskie.
Duchowni - modlą się, prowadzą msze, uczą, pełnią ważne urzędy, gromadzą, wielkie majątki ziemskie.

Stany średniowieczne

Społeczeństwo feudalne, stany
W średniowieczu – od XIII w. – doszło do ukształtowania się specyficznych grup społecznych, tzw. stanów. Były one charakterystyczne dla większości społeczeństw europejskich. Stany to grupy społeczne wyróżniane ze względu na odrębne położenie prawne należących do nich ludzi.