Krucjaty

Krucjata to popularna nazwa wojny prowadzonej przez chrześcijan przeciw niechrześcijanom ze względów religijnych, np. w celu odzyskania terytoriów o znaczeniu religijnym, takich jak Palestyna.

Najbardziej znanymi krucjatami były:

Rekonkwista - wojny prowadzone od X do XV wieku na Półwyspie Iberyjskim przeciw istniejącym tam państwom arabskim.
Wyprawy krzyżowe - prowadzone w XI, XII i XIII wieku w celu odzyskania Ziemi Świętej, a zwłaszcza Jerozolimy.
Krucjaty połabskie - zbrojne próby chrystianizacji Słowian połabskich podejmowane w XII wieku.
Krucjaty pruskie - zbrojne wyprawy chrystianizujące pogańskich Prusów i Jaćwingów
Wojny husyckie - zbrojne działania prowadzone głównie przez Zygmunta Luksemburskiego przeciwko powstaniu czeskich husytów.
Krucjaty antytureckie - ogłaszane przez papieży do walki z postępującym w Europie Imperium Osmańskim
Krucjaty przeciwko Katarom - na początku XIII w. na terenie południowej Francji, skierowane przeciwko Katarom

Related Articles