Kultura , Nauka i sztuka Arabska

KULTURA, NAUKA I SZTUKA ARABSKA

Rozwój cywilizacji arabskiej ma ścisły związek z podbojami Arabów i powstaniem na podbitych terenach imperium arabskiego. Kolonie Arabskie znajdowały się zostały stworzone na terenach gdzie była wysoko rozwinięta kultura oraz bogate tradycje cywilizacyjne np. Egipt, Mezopotamia. Na podbitych terenach Arabowie nie niszczyli dorobku kulturowego i naukowego, lecz wzbogacali go dla swoich potrzeb. Arabowie potrafili upowszechnić i tym samym stali się pośrednikami cywilizacji.

Osiągnięcia arabów w nauce:

1. Osiągnięcia w Astronomii:

Arabscy uczeni wnieśli duży wkład w rozwój astronomii sferycznej. Potwierdzeniem tego są pochodzące z języka Arabskiego terminy astronomiczne np. zenit, nadir, azymut. Arabscy astronomowie wraz z europejskimi uczonymi prowadzili badania nad ulepszeniem systemu Ptolemeusza. Arabowie posiadali również duże obserwatoria astronomiczne. Do najbardziej znanych należą obserwatoria w Maladze i Samarkandzie.

2. Osiągnięcia w Matematyce:

Arabowie mieli także duży wkład w procesie rozwoju matematyki, są odkrywcami dwóch dziedzin matematycznych: Trygonometrii oraz Algebry. Rozpowszechnili także liczby arabskie.

3. Osiągnięcia w Medycynie:

Arabscy lekarze specjalizowali się głównie w leczeniu chorób umysłowych, gdzie stosowano nowoczesne sposoby terapii tj. muzykoterapię. Arabowie zapoczątkowali również rozwój przemysłu farmaceutycznego. To właśnie Arabowie zaczęli produkować różne maści, leki a także pachnidła.

4. Osiągnięcia w Fizyce:

Postęp dokonany w dziedzinie optyki jest jednym z głównych wkładów nauki arabskiej w fizykę. Badania Arabów pozwoliły zrozumieć odbicie i załamanie światła oraz powstawanie tęczy.

5. Osiągnięcia w Chemii:

W dziedzinie chemii Arabom zawdzięczamy odkrycie procesów destylacji i krystalizacji.

Arabska kultura i sztuka:

Rozwój malarstwa i rzeźby w kulturze Arabów został zahamowany ze względów religijnych. Islam uważa, że wszelkie próby artystycznego przedstawiania postaci ludzkich i zwierzęcych stanowią naigrawanie się z dzieła Allacha i prowadzą do bałwochwalstwa, spowodowało to, iż dzieł malarzy nie pokazywano. Zdobiły one pałace i rezydencje władców muzułmańskich. Islam zakazywał także muzyki jednakże zakaz ten nie był powszechnie przestrzegany. Na muzykę arabską silnie wpłynęły starożytne kultury: perska i akadyjska. Centrum twórczości muzycznej w świecie arabskim jest Kair.
Architektura Arabów była niezwykle zdobiona. Niemal na każdym kroku spotykamy się z zabudową pokrytą arabeską, a więc mozaiką z ornamentem, w który dodatkowo wplatane jest pismo. Zawarte w arabesce treści, mają charakter abstrakcyjny, odbiegający od prawdziwych zdarzeń czy sytuacji. Tym samym, twórcy tworząc swe dzieła dawali wyraz swym fantazjom oraz swej wyobraźni. Im mozaika czy ornament były bardziej skomplikowane, udziwnione czy odrealnione, tym lepiej. Architektura arabska to głównie budownictwo sakralne. Budowano meczety o charakterystycznych wieżyczkach zwanych minaretami.
Zabytkiem architektury arabskiej są również pałace. Najsławniejszym pałacem arabskim jest pałac Alhambra - wspaniała twierdza mauretańskich władców, arcydzieło rzemiosła budowlanego. Pałac poraża, ale jednocześnie zachwyca mnogością, wręcz labiryntem licznych krużganków, dziedzińców, arkad, kolumn czy sadzawek. Niezwykły jest także sposób zdobienia ścian pałacu. Dominują misternie wykonane wzory koronkowe oraz barwne płytki glazurowane. Niecodzienne są także dekoracje tzw. stalaktytowe wieńczące sufity, sprawiające wrażenie rozświetlonych gwiazd.
Arabowie budowali również łaźnie nazywane Hamman. Podobnie jak w przypadku starożytnych łaźni rzymskich, tak i te arabskie, służyły w pierwszej kolejności wypoczynkowi, relaksowi oraz dbaniu o higienę. I analogicznie jak w rzymskich termach, tak i w hammamach, czciciele Allacha spotykali się by móc oddać się rozrywce, korzystając z tamtejszych klubów czy kasyn. Jako budynki użyteczności publicznej, łaźnie muzułmańskie były budowane z przepychem, oraz bogato zdobione.
Arabowie budowali także karawanseraj, czyli rodzaj zajazdów dla pielgrzymujących lub dla przemieszczających się karawan kupieckich..


Osiągnięcia cywilizacyjne Arabów, które przetrwały do dziś to min.:
1. Algebra i trygonometria.
2. Rozpowszechnienie cyfr arabskich
3. Odkrycie krystalizacji i destylacji
4. Przepiękne, bogato zdobione meczety.

Related Articles