Przyczyny wypraw krzyżowych ( Krucjat )

Polityczne :
-Zagrożenie Bizancjum przez Turków.
-Zajęcie Palestyny przez Turków.

Gospodarcze :
-Chęc zdobycia nowych ziem przez europejskich rycerzy.
-Przeludnienie wsi zachodnioeuropejskiej.
-Spodziewany głód w Europie wiosną 1096 roku.

Religijne :
-Proponowanie idei Św. wojny.
-Prześladowanie Chrześcijan w Ziemi Świętej.
-Fanatyzm Religijny.

Inne :
-Chęć przeżycia nowych przygód.
-Cheć poprawy warunków życia przez europejczyków.

Related Articles