Renesans

Humanizm- prąd umysłowy okresu odrodzenia w centrum stawia człowieka
Renesans- odrodzenie- okres w hist. Kultury, odznacza się rozkwitem nauki, sztuki, liter.i muzyki.
Erazm z Rotterdamu(1467-1536) napisał pochwała głupoty
Tomasz More(1478-1535) napisał utopię
Michał Anioł(1475-1564) pieta,malarz, rzeźbiarz, architekt
Leonardo da Vinci(1452-1519) dama z łasiczką
Rafael(1483-1520) bud. Bazylikę w Rzymie
Donato Bramante proj bud, pałac watyk.
Skutki odkryć geograficznych
Pozytywne:
- Rozwój państw leżących nad Atlantykiem
- Rozwój handlu spowodowany wpływem złota i srebra do Europy
- Odkrycie nowych szlaków handlowych i kontynentów
Negatywne
- Zniszczenie przez Europejczyków kultury Indian Amerykańskich
- Utworzenie kolonii całkowicie podporządkowanych państwom Europejskim
- Początek wojen o kolonie
Przyczyny odkryć geo.
- wprowadzenie wynalazków technicznych ułatwiających żeglowanie (kompas, mapy, nowe statki - karawele)
- Poszukiwanie korzeni, czuli przypraw, oraz chć zdobycia srebra i złota niezbędnego do wyrabiania pieniędzy.
- Poszukiwanie przygody, bogactwa, nowych szlaków przez Hiszpanów i Portugalczyków
Mecenat- opieka wpływowych i bogatych miłośników i amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i ich poczynań.
Kapitalizm-system ekonomiczny oparty na własności prywatnej i wolnej przed.
Kapitał- fundusz majątek może przynosić właścicielowi dochód w post wartości dodanej
Rynek- instytucja lub mechanizm umożliwia kontakt producent i konsum
Giełda- org w danym miejscu i czasie spot handlowe sprzedajemy tam
Syst nakł- chałupnictwo, bogaci kupowali narzędzia i towar dawali go do obróbki
Bank- przeds obejmuje operacje pieniężne gromadzenie depozytów udz kredytów
Manufaktura- zakł prod. Prod masowa odbywa się ręcznie
Reformacja- ruch rel-społ doprowadził do rozłamu w kość.
Reforma kat- proces odnowy kościoła kat. Dokonuje się wewnątrz struktur koś.
Kontrreformacja- inna nazwa ref kat podkreśla sprzeczność z reformacją

Related Articles