Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Curriculum Vitae
Dane personalne:

Imiona:
Nazwisko:
Data i Miejsce Urodzenia:
Adres Zamieszkania:

Kontakt:

Telefon:
e-mail:

Wykształcenie:
(szkoła)

prace sezonowe (zbiór owoców i warzyw)
pielęgnacja zieleni (koszenie trawników)
roznoszenie ulotek
Umiejętności :
` obsługa komputera
Znajomość języków obcych:
język angielski (podstawowy)
język niemiecki (podstawowy)
Osiągnięcia:
pierwsze miejsce w Turnieju Szachowym Gdańsk 2008r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mianownik (kto?co?)
Dopełniacz (kogo? czego? ) niema
Celownik (komu? czemu?)się przyglądam
Biernik (kogo?co?)widzę
Narzędnik (z kim? z czym?) idę
Miejscownik (o kim? o czym?)mówię
Wołacz (o!)

Skróty

M
D
C
B
N
M
W

Zdanie ułatwiające zapamiętanie skrótów
Mama Dała Celi Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Woła o pomstę do nieba - coś jest oburzejące , godne postępowania , kary

Za jakie grzechy - w imię czego , z jakiej racji , z jakiego powodu

Diabeł kogos podkusił - ktoś zrobił coś , czego teraz żałuje

Namiestnik Chrystusa - papiez

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Woła o pomstę do nieba - coś jest oburzejące , godne postępowania , kary

Za jakie grzechy - w imię czego , z jakiej racji , z jakiego powodu

Diabeł kogos podkusił - ktoś zrobił coś , czego teraz żałuje

Namiestnik Chrystusa - papiez

Droga ci

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Internet ma wiele ról we wspólczesnym świecie m.in.
-kontaktowanie sie przez gg/skype (rozmowa pisana/rozmowa telefoniczna)
-informuje nas o różnych zdarzeniach (pogoda w mieście, wypadki)
-rozrywka (po ciężkiej pracy dobrze jest się rozerwac )
Internet czasami jest bezpieczny a czasami nie (db:blokada stron, nbd:wirusy).