Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sonet, to kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego, która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i dwóch trójwierszach (tercynach). Pierwsza zwrotka zwykle opisuje temat, druga odnosi go do podmiotu wiersza, a tercyny zawierają refleksję na jego temat.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
STRAJK UCZNIÓW WE WRZEŚNI w latach 1901 – 1902rok. Skierowany przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce w języku niemieckim. Obejmował również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne. Strajk rozpoczął się 20maja 1901r., kiedy niemiecki nauczyciel wymierzył kare cielesna dzieciom za odmowę odmawiania w języku niemieckim na lekcji religii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Synonimy - wyrazy biskoznaczne
np . Duży > wielki > ogromny ...
Ładny > śliczny > piękny

Antonimy - wyrazy przeciwstawne
np. ciemny - jasny
duży -mały

Homonimy - wyrazy o takiej samej strukturze graficznej (tzn. tak samo brzmiące, o identycznym zapisie) mające zupełnie odmienne znaczenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polega ono na zwięzłym przedstawieniu wydarzeń utworu w kolejności chronologicznej z podkreśleniem ich związków przyczynowo-skutkowych. W utworach wielowątkowych streszczenie może dotyczyc jednego wątku. Nalezy pisac je stylem zwięzłym, rzeczowym, prostym. Najłatwiej to osiagnąc, stosujac czas teraźniejszy i zdania pojedyncze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
GENEZA UTWORU
"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski pisał za granicą w Szwajcarii. Ukończył powieść w 1896 roku. Po raz pierwszy utwór drukowany był w czasopiśmie "Tygodnik powszechny", od 7 lipca do 24 października 1897 roku w Krakowie, a więc po za zaborem rosyjskim. W Galicji powieść ukazała się w 1898 roku pod pseudonimem Maurycy Zych.