Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Niektóre terminy teatralne

akt ? część dramatu, zawierająca zamknięty i wewnętrzny spójny odcinek akcji

balet ? rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy według scenariusza, z towarzyszeniem muzyki, na tle odpowiedniej scenografii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wokół nas jest dużo przejawów tolerancji i nietolerancji. Od samego początku trwają kłótnie i wszelakiego rodzaju konflikty, które z czasem zaczęły wzrastać do rozmiarów światowych.
Uważam, że społeczeństwo polskie nie jest w pełni tolerancyjne. Tolerancyjność narodu polskiego, przez stulecia tak bardzo eksponowana i podziwiana przez inne narodowości, funkcjonuje dziś bardziej na zasadzie stereotypu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tren( gr. threnos- pieśń elekcyjna czyli żalobna)
Utwó liryczny opiewający cnoty i zasługi zmarłego; początek rozwoju gatunku dali mistrzowie antyku; do tradycji antycznej nawiązał Jan Kochanowski; tworząc arcydzieło europejskiej liryki żalobnej: cykl trnów czyli dziwiętnaście liryków poświęcony pamięci córki Urszulki; cykl ten został skonstruowany zgodnie z rytmem zmienności uczuć ojca rozpaczającego po stracie córki; do dzieła Kochanowskiego nawiązało wielu innychautoró, między innymi Władysław Broniewski w cyklu wierszy Anka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tren(po grecku - żalę się, zawodzę) to pieśń lamentacyjna o charakterze elegijnym, w której przedstawione są czyny i myśli zmarłej osoby, wyrażona jest pochwała jej zalet. Gatunek ukształtował się w starożytnej Grecji, utwory tego typu tworzyli Simonides Keos, Pindar zaś w literaturze rzymskiej - Owidiusz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UNICEF

UNICEF Ang. United Nations International Children?s Emergency Fund, od 1953 ? United Nations Children?s Fund, polska nazwa ? Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom.

Organizacja jest częścią systemu ONZ. Powstała z inicjatywy Polaka dr. Ludwika Reichmana 11 grudnia 1946 w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.