Angielski

List od Billa do Toma

Dear Tom,

I was having a great time in Rome. That is wonderful and beautiful place. The weather is quite good. I was staying with my paretnts, my cousin and my friends in a nice hotel near disco club.
So far I was been to Manhattan. We have do some shopping on 5th Avenue.

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

Tworzenie:

KRÓTKIE PRZYMIOTNIKI:

*Do przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych w stopniu wyższym dodajemy końcówkę -er, natomiast w stopniu najwyższym końcówkę -est.

-small - smaller - smallest
-big - bigger - biggest

*Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe w stopniu wyższym poprzedzamy słowem -more, natomiast w stopniu najwyższym słowem -most.

1 People Theo needs some friends

Grammar present simple and present continuous

1 Reorder the sentences.

1 raining I it's think. _________
2 this in don't living We city like. _________
3 nervous moment feel at you Do the? _________
4 at people doesn't school She many know this. _________
5 on today Why the you going bus are? _________
6 so flu terrible she She's feels got.

List of irregular verbs - lista czasowników nieregularnych

czasownik - czasownik w formie czasu przeszłego - tłumaczenie w bezokoliczniku

be - was - być
become - became - stawać się
break - broke - psuć się
bring- brought - przynosić
buy - bought - kupować
can - could - móc, potrafić
come - came - prz

Straszna historia.

Moja straszna historia wydarzyła się cztery lata temu, kiedy miałam jedenaście lat. Wyjechałam na wakacje z małą grupą osób na mazury, na tydzień. To był zaskakujący tydzień. Pewnego dnia wraz z moją koleżanką wybrałyśmy się na plażę, nawet nie zdawałyśmy sobie z tego sprawy, jak jest już późno.