Angielski

List z wakacji

Dear Zibi,

I'm writing this letter while on holiday.
I'm having the best time of my life.
I'm here at Rożnowo together with my friends.
The village is really beautiful.
We've been having lovely weather since the very arrival, with the sun shining every day.

Strona Bierna

Znajomość strony biernej jest rzeczą bardzo przydatną. Na przykład w polityce.
Rzecznicy rządowi i sami politycy (w każdym kraju) uwielbiają posługiwać się stroną bierną. Przecież to od razu poważniej (i bezpieczniej dla mówiącego...)
wygląda jeśli się zagrzmi:

The mistakes were made! Błędy zostały popełnione.

A czy An- angielski

Przedimki sprawiają uczącym się wiele kłopotów, pewnie także dlatego, że nie mają odpowiednika w języku polskim... Najkrócej mówiąc przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik - no dobrze, to troche mało wyjaśniająca definicja. Ale zaraz będzie jaśniej. Po pierwsze, poznajmy te przedimki - na całe szczęście są tylko trzy:

a an the

Dwa pierwsze - a, an - to przedimki nieokreślone, the to przedimek określony.

List z wakacji

Dear Matt,
Greetings from Italy! This is an excellent place, and it's really very hot. i'm wearing shorts and a T-shirt, in the middle of November!
Roma is alovely city. We lives in clottage near the beach. My parents and me goes sightseeing beautiful Roma but afternoon we going to the beach.

Strona bierna Passive Voice

SIMPLE PRESENT

Somebody cleans the room every dat. - strona czynna
The room is cleaned every day. - strona bierna

SIMPLE PAST

Somebody cleaned the room yesterday. - strona czynna
The room was cleaned yesterday. - strona bierna

FUTURE SIMPLE

Somebody will clean the room tomorrow.