Biologia

Tkanki twórcze

TKANKI ROŚLINNE
Twórcze
Rośliny rosną przez całe życie, dlatego mówi się, że mają nieograniczony wzrost. Nie przyrastają jednak w całej swojej ojętości, ale w ściśle określonych miejscach - zwykle na szczycie lodygi i korzenia, a na grubość - pomiędzy wiązkami przewodzącymi. jest to tzw.

Co zrobił dla biologii Ludwik Pasteur i w jaki sposób tego dokonał?

Ludwik Pasteur poświęcił się badaniu fermentacji i wykazał, że proces ten zachodzi dzięki działaniu pewnych mikroorganizmów. Udowodnił również, że obecność innych gatunków mikroorganizmów może doprowadzić do powstania niepożądanych produktów w brzeczce fermentacyjnej. Pasteur nie był pierwszą osobą głoszącą zakaźną teorię chorób.

Niedźwiedzie

Panda wielka ssak zaliczany do podrodziny pand, rodziny niedźwiedzi z rzędu drapieżnych, zamieszkujący wilgotne, wysokogórskie lasy bambusowe i mieszane zachodniej części prowincji Sichuan (Syczuan) w Chinach.

Kształtem ciała i wielkością przypomina niedźwiedzia. Osiąga długość ciała do 150 cm, ogona do 16 cm, wysokość w kłębie 60-70 cm, ciężar ciała do 150 kg.

Tkanki zwierzęce

Tkanki nabłonkowe
Budowa-warstwy komórek ściśle ze sobą połączone Funkcje-tworzy naskórek pokrywający ciało zwierzęce -okrywa i wyściela narządy wewnętrzne, chroniąc je przed mikroorganizmami i urazami mechanicznymi -wydziela również różne substancje np. enzymy, pot, śluz. -uczestniczy w budowie narządów zmysłów -umożliwia niektórym zwierzęta poruszanie Tkanki mięśniowe: -poprzecznie prążkowana /wpływa na utrzymanie postawy ciała oraz umożliwia ruch jest zależy od woli człowieka… zbudowana jest z wydłużonych, cylindrowych włókien z których każde ma wiele jąder/ -gładka /umożliwia pracę narządów wewnętrznych, buduje ich ściany… mięśnie gładkie wykonują powolne, lecz długotrwałe skurcze niezależne od woli człowieka/ -sercowa /buduje serce, komórki mają postać cylindrowych włókien… pracuje nie zależnie od woli człowieka/ Tkanki łączne *wypełniają wolne przestrzenie wewnątrz ciała, *zapewniają łączność między tkankami, *budują szkielet, *gromadzą substancje zapasowe Są stałe i płynne: -tkanka chrzęstna /składa się z elastycznej substancji międzykomórkowej, w której komórki chrzęstne rozmieszczone są pojedyncze, po dwie lub trzy… wchodzi w skład szkieletu kręgosłupa/ -tkanka kostna /substancja składa się ze związków organicznych, nadających jej elastyczność oraz nieorganicznych np.

Cukrowce, składniki pokarmowe, przemiana materi i metabolizm

Cukrowce (węglowodany) - zbudowane z trzech pierwiastków C,O,H. Obok tłuszczów główny materiał energetyczny. Cukrowce C. porste C. złożone glukoza dwucukry wielocukry fruktoza sacharoza skrobia glikogen celuzloza chityna Składniki pokarmowe dzielimy na: *związki organiczne *białka *cukrowce (węglowodany i tłuszczowce) *lipidy *witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A,D,E,K) *mikro i makroskładniki *woda Przemiana materii(metabolizm) nazyw.