Biologia

Cykl rozwoju Mchów

Cykl rozwojowy mchu
1. Cykl rozwojowy mchu rozpoczyna zarodnik wypadający z zarodni.
2. Gdy zarodnik znajdzie się w sprzyjających warunkach, kiełkuje w nitkowaty splątek
3. Ze splątka wyrasta gametofit, który przybiera formę ulistnionej łodyżki
4. Na szczycie niektórych łodyżek powstają organy rozmnażania płciowego.

O Mikołaju Koperniku

I. Przedstawienie Planety (Merkury w mitologii rzymskiej to posłaniec bogów – znana była już w starożytności. Odkrywcą byli Babilończycy)
Najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Trudno ją zobaczyć z Ziemi ponieważ znajduje się w pobliżu słonecznego blasku .Mimo to należy do planet widocznych gołym okiem ,można ją jedynie dojrzeć przed wschodem lub tuż po zachodzie słońca
Strona główna | Układ Słoneczny obejmuje 8 planet krążących wokół jednej gwiazdy- Słońca.

Tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki Zwierzęce

Nabłonkowa-jedno-lub-wielowarstwowa, ściśle przylegają komórki-ochronna wyścielająca, wydzielnicza

Mięśniowa gładka–wydłużony kształt, jądro ułożone centralnie-ruchy narządów wew. Niezależne od naszej woli

Mięśniowa poprzecznie prążkowana-długie, cylindryczne włókna-buduje mięśnie szkieletowe, pracuje szybko, i szybko się męczy.

Cykl rozwoju Paproci

Cykl rozwojowy paproci
1. Sporofit paproci jest duży i ma złożoną budowę. Jest pokoleniem trwałym czyli żyje wiele lat.
2. Na spodniej stronie niektórych liści paproci znajdują się skupienia zarodni.
3. Dojrzała zarodnia pęka, uwalniając zarodniki, które unosi wiatr.
4.

O ochronie ptaków w Polsce

Ptaki w Polsce są chronione przez wiele instytucji, akcji itp.
W celu pomagania ptakom polskim w 1991 roku powstało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest organizacja pozarządowa zajmująca się, jak sama nazwa wskazuje, ochroną ptaków dziko żyjących i ich siedlisk. Jej członkowie prowadzą też badania związane z dzikim ptactwem.