O ochronie ptaków w Polsce

Biologia Odsłon: 709
Ptaki w Polsce są chronione przez wiele instytucji, akcji itp.
W celu pomagania ptakom polskim w 1991 roku powstało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest organizacja pozarządowa zajmująca się, jak sama nazwa wskazuje, ochroną ptaków dziko żyjących i ich siedlisk. Jej członkowie prowadzą też badania związane z dzikim ptactwem. Organizacja napisała wiele publikacji mających na celu szerzenie wiedzy o ptakach.
Duży wkład w ochronę naszych dziobatych przyjaciół mają leśniczowie. Ich zadaniem jest zakładanie budek lęgowych, karmników, dokarmianie ptaków w zimie. Dzięki budkom lęgowym ptaki mają miejsce do rozmnażania się. Również dokarmianie ich w ziemie jest bardzo ważne, ponieważ wyszukiwanie jedzenia pod śniegiem nie jest proste dla małych, ptasich dzióbków.
Wiele gatunków w Polsce jest objętych całkowitą lub częściową ochroną ze względu na rzadkość występowania. Nie tylko same ptaki, ale i ich gniazda podlegają ochronie. Niszczenie ptasich gniazd jest przestępstwem. Każdy powinien dbać o tak ważny element łańcucha pokarmowego, jakim są ptaki.

Related Articles