Tkanki, narządy, układy

Biologia Odsłon: 680
Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, pełniący tę samą funkcję

1. Rodzaje tkanek zwierzęcych:
a) tkanka nabłonkowa – wyściela przewody i przestrzenie w ciele, pokrywa skórę
b) tkanka łączna (właściwa) – spaja i łączy różne tkanki
c) tkanka łączna kostna – chroni ciała, umożliwia ruch
d) tkanka łączna płynna (krew, limfa) – transportuje substancje odżywcze i tlen
e) tkanka mięśniowa – umożliwia ruch, buduje przewody i narządy
f) tkanka nerwowa – przewodzi informacje

2. Rodzaje tkanek roślinnych:
a) okrywająca (epiderma) – chroni, okrywa roślinę
b) miękisz zasadniczy – wypełnia przestrzenie wewnątrz rośliny
c) miękisz asymilacyjny – miejsce fotosyntezy (produkcji pokarmu)
d) przewodząca – transportuje wodę i substancje odżywcze
e) wzmacniająca – wzmacnia roślinę, podpiera lub uelastycznia

Narząd – zespół tkanek połączonych ze sobą, współpracujących w pełnieniu określonej funkcji

3. Przykłady narządów:
a) zewnętrznych:
- oczy
- nos
- ręka
b) wewnętrznych:
- wątroba
- naczynia
- mózg
- szkielet
c) organy (narządy w roślinach):
- liście
- łodygi
- korzenie
- kwiaty
- owoce

Układ narządów – narządy współdziałające ze sobą w wykonywaniu jakiejś funkcji

4. Rodzaje układów:
a) pokarmowy – trawi i wchłania
b) oddechowy – wymiana gazowa
c) krążenia – krążenie krwi i limfy
d) wydalniczy – wydalanie substancji niepotrzebnych
e) narządy zmysłów – odbieranie bodźców
f) nerwowy – odbieranie bodźców i koordynacja
g) ruchu
h) rozrodczy – wytwarzanie potomstwa

Related Articles