Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Impresjonizm w muzyce (Debussy, Ravel)
(fr. impression - wrażenie: termin zapożyczony z francuskiego malarstwa II połowy XIX wieku.) W muzyce impresjonizm to nazwa stylu, którego przedstawicielem był głównie Claude Debussy oraz jego następcy. Impresjonizm był stylistyczną i estetyczną reakcją na muzykę klasyczną, romantyczną oraz wagnerowską.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Chorał Gregoriański

Chorał gregoriański jest monofoniczną muzyką religijną, której zapisy przetrwały do dzisiejszych czasów jeszcze z epoki średniowiecza.
Kultywowane przez wieki, proste melodie chorału nabrały niezwykłego wyrafinowania objawiającego się w niuansach wykonawczych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Instrumenty smyczkowe – skrzypce

Instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna, nazywamy instrumentami strunowymi. W zależności od sposobu wydobycia dźwięku dzielimy je na:
a) smyczkowe
b) szarpane
c) klawiszowe

Instrumenty strunowe smyczkowe jest to odmienna grupa instrumentów strunowych, w których dźwięk wydobywany jest przy pomocy smyczka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ostrzegam nie pozwalam na kopiowanie tego artykułu...

FLET
Instrumen muzyczny z grupy instrumentów dętych drewnianych wargowych,wyróżnia się dwa typy fletów:
-flet poprzeczny ma obustronnie zamkniętą rurkę drewnianą,o długości ponad 70cm
-flet piccolo jest podłużny,dziobowy,wywodzi się z piszczałki ludowej
KLARNET
Instrument muzyczny z grupy drewnianych,ma ustnik płasko ściety,zaopatrzony w pojedyńczy stroik
FAGOT
Instrument dęty drewniany o podwójnym stroiku i niskiej skali.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Interwały podstawowe a
Pryma -1
Sekunda -2
Terca-3
Kwadrat-4
Kwinta-5
Seksta-6
Septyma-7
Oktawa-8
interwały szczegółowe
Pryma czysta-0
Sekunda mała 1
Sekunda wielka 2
Tercja mała 3
tercja wiel