Muzyka

Instrumenty dęte drewniane

Ostrzegam nie pozwalam na kopiowanie tego artykułu...

FLET
Instrumen muzyczny z grupy instrumentów dętych drewnianych wargowych,wyróżnia się dwa typy fletów:
-flet poprzeczny ma obustronnie zamkniętą rurkę drewnianą,o długości ponad 70cm
-flet piccolo jest podłużny,dziobowy,wywodzi się z piszczałki ludowej
KLARNET
Instrument muzyczny z grupy drewnianych,ma ustnik płasko ściety,zaopatrzony w pojedyńczy stroik
FAGOT
Instrument dęty drewniany o podwójnym stroiku i niskiej skali.

Instrumenty smyczkowe - skrzypce


Instrumenty smyczkowe – skrzypce

Instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna, nazywamy instrumentami strunowymi. W zależności od sposobu wydobycia dźwięku dzielimy je na:
a) smyczkowe
b) szarpane
c) klawiszowe

Instrumenty strunowe smyczkowe jest to odmienna grupa instrumentów strunowych, w których dźwięk wydobywany jest przy pomocy smyczka.

Interwały podstawowe i szczegółowe

Interwały podstawowe a
Pryma -1
Sekunda -2
Terca-3
Kwadrat-4
Kwinta-5
Seksta-6
Septyma-7
Oktawa-8
interwały szczegółowe
Pryma czysta-0
Sekunda mała 1
Sekunda wielka 2
Tercja mała 3
tercja wiel

Jan (Johann) Sebastian Bach biografia

Urodzony w 1685 roku w Eisenach, zmarł w 1750 roku w Lipsku. Rok jego śmierci uznano za symboliczną klamrę zamykająca epoke muzycznego Baroku.W domu był najmłodszy z rodzeństwa.

Po śmierci rodziców zaadoptował go młodszy brat Jan Krystian uczyl go muzyki. Jan Sebastian mimo zakazów brata kompozycjami, wielkich organistów Niemieckich: Johann Pohelbela, Johanna Frobergera, Johanna Cospera Korlla i innych.

Jan Sebastian Bach

Jan, właściwie Johan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 roku w Eisenach. Zmarł w Lipsku 28 lipca 1750 roku. Grał na klawesynie i skrzypcach, ale słynął jako wirtuoz organów. Był narodowym kompozytorem i kapelmistrzem. Przez większą część swojego życia pracował jako główny organista kościoła św.