Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Karnawał w Rio de Janeiro

Karnawał jest świętem, które wywodzi się z cyklu liturgicznego Kościoła. To celebracja profana, poprzedzająca okres Wielkiego Postu - czasu pokuty i nawrócenia, przygotowującego do obchodów Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego Wielkanoc.
Nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz w kształcie okrętu).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W historii muzyki okres obejmujący lata ok. 1760?1820 nazywamy muzyką klasycyzmu. Klasycyzm rozwinął się we Francji a zwłaszcza w Wiedniu ? działalność tzw. klasyków wiedeńskich: J. Haydna, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, w muzyce instrumentalnej przygotowana była przez szkołę mannheimską i starowiedeńską, w dziedzinie opery zaś przez ośrodki francuskie, włoskie i niemieckie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
KLASYCYZM 1750 ? 1800
Cechy stylistyczne epoki: przejrzystość i doskonałość form, powaga i spokój, równowaga w barwie, uporządkowanie harmoniki, technika homofoniczna, akordowa, jest typowa dla wszystkich dzieł klasycyzmu, muzyka prosta, melodyjna.
Najpopularniejszymi gatunkami muzycznymi uprawianymi w klasycyzmie były:
? opera, sonata (najczęściej z allegrem sonatowym), symfonia, koncert, rondo, wariacja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ZAPRASZAM DO ZAŁĄCZNIKA
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Patrz: załącznik.
Praca sporządzona na podstawie podręcznika i notatek z lekcji, posłużyła mi do klasówki z muzyki.