Plastyka

Renesans

Jest to pokaz slajdów w (PowerPoint). Jest załączony w załączniku. Proszę o komentarz i ocenę.

Renesans

Renesans lub Odrodzenie - okres w historii Europy obejmujący przede wszystkim wiek XV i XVI, okres w historii kultury europejskiej określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" i koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (La Rinascimento).

Rodzaje Malarstwa

Pejzaż - Obraz przedstawiający krajobraz (np.górski, nadmorski, wiejski, miejski).

Portret - Obraz przedstawiający określoną osobę lub grupę osób z zachowaniem podobieństwa; podobizna, wizerunek.

Martwa Natura - Obraz przedstawiający przedmioty użytkowe (np.naczynia, meble, zegary), kwiaty, owoce, jarzyny, zabite zwierzęta.

Romantyzm

Romantyzm
Nazwa ta narodziła się w wyniku ewolucji słowa "romanus". Poprzez "lingua romana" (język rzymski, czyli łaciński) oznaczająca właśnie wcale nie łacinę, ale język ludowy, powstały z przemieszania się łaciny, języków germańskich i galickich. Języki te do dzisiaj noszą nazwę języków romańskich.

Romantyzm - notatka

Treść w załączniku ;D