Plastyka

Poprawne malowanie obrazów według nauczyciela

Do namalowania obrazu bedą ci potrzebne różne przedmioty tp.

a)DO MALOWANIA FARBAMI

*pędzelki różnej grubosci
*kartka papieru lub wlukna
*farby
*kubek z woda
*i inne do ozdoby np. brokat

b)DO MALOWANIA KREDKAMI

*kart

Postimpresjonizm

Postimpresjonizm (czyli sztuka po impresjonizmie) – terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przełomie XIX i XX wieku, wywodzące się z impresjonizmu, ale w dużej mierze odrzucające go. Ramy czasowe określa się też bardziej precyzyjnie jako czas od ostatniej wystawy impresjonistów w 1886 roku do pierwszej wystawy fowistów w 1905 r.