Styl Secesyjny - główne cechy

Łacińskie SECESSIO oznacza "oddzielenie", "odłączenie".
Czas trwania: 1895-1905 r.

- głównym środkiem artystycznego wyrazu była linia: dekoracyjna, giętka, elastyczna, tworząca swobodne i asymetryczne układy kompozycyjne.
- brak światłocienia.
- miękki kontur.
- wykorzystywano elementy roślinne oraz ozdoby w formie ptaków jako elementy zdobnicze.
- płasko położona plama barwna.
- owy styl dotyczył biżuterii, rzeźby, [rzemiosła artystycznego] , grafiki, użytków dnia codziennego, architektury, malarstwa.
- malarze i graficy korzystali z wielobarwnych drzeworytów japońskich.

Related Articles