Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dzieje Apostolskie stanowią w Nowym Testamencie przejście od Ewangelii do Listów. Księga ta opisuje ?dzieje? dwóch apostołów- Piotra i Pawła. Autor (św. Łukasz) czerpie materiał do opisywanych wydarzeń od naocznych świadków, których znał osobiście.
Powstanie Dziejów Apostolskich datuje się na rok 63, prawdopodobnie w Rzymie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Życie człowieka to największy dar zesłany na nas przez Boga. Dzięki niemu mozemy cieszyć sie każdą chwilą spędzoną na Ziemi. Gdybyśmy nie dostali tego bezwartościowego daru nie moglibyśmy doświadczać innych równie cudownych zjawisk. W darze życie najcudowniejsze jest to że jest one dziełem dwuch kochających sie ludzi przyh pomocy naszego Boga.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Urodził się w Pietrelcinie, niedaleko Neapolu dnia 25 maja 1887 roku jako Francesco Forgione. W 1903 w wieku lat 16 wstąpił do zakonu kapucynów i przyjął imię Pio ? co znaczy pobożny. 1910 został wyświęcony na kapłana kościoła rzymskokatolickiego. Stygmaty ukazały się dnia 20 września 1918 roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kraków dnia 19.09.08.r.

Drogi Jezu!

Piszę do ciebie, alby podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami na temat bierzmowania.
Pragnę przyjąć sakrament bierzmowania, by umocnić moją więź z Chrystusem. Bierzmowanie jest jakby dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ekumenizm-pojednanie między wyznaniami chrześcijańskimi.

Dialog- próba porozumienia religii świata.

Monoteizm- wiara w jednego boga(chrześcijaństwo, judaizm, islam)

Politeizm-wiara w wielu bogów(hinduizm, religie pierwotne)

Religie objawione-te które pochodzą od boga(chrześcijaństwo, judaizm)

Religie nie objawione-stworzone przez człowieka

Przymioty boga:
Bóg jest: duchem, wieczny, wszechmogący, mądry, miłością, prawdą, dobry i miłosierny, jeden,
Wnioski wynikające z opisu stworzenia świata i człowieka:
-wszystko cokolwiek istnieje stworzył bóg
-bóg swoją mocą powołał do istnienia cały wszechświat
-wszystko co bóg stworzył było dobre
-jeden dzień w tygodniu poświęcamy ponu bogu i odpoczywamy
-opis stworzenia świata zawarty w piśmie świętym jest hymnem ku czci bogu

Pismo święte: Jest zbiorem ksiąg, których głównym autorem jest bóg, a zostały napisane
przez ludzi pod natchnieniem ducha świętego.