Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szaweł urodził się około 5 r. (niektórzy uważają, że ok. 10 r.) w Tarsie, stolicy Cylicji w Azji Mniejszej. Pochodził z pokolenia Beniamina, a po rodzicach odziedziczył obywatelstwo rzymskie. Na przynależność do dwóch cywilizacji wskazują jego dwa imiona: żydowskie – Saul (Szaweł) i greckie – Paulos (Paweł).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Evangelium Vitae to tytuł Encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 25 marca 1995. W III rozdziale opisuje wszystkie nakazy i zakazy, które narzuca V przykazanie ? Nie zabijaj!

Na początku pisze, że człowiek jest powołany do życia, ma być płodny i rozmnażać się, by czynić sobie ziemię poddaną, ma być panem własnego życia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zanim pojawiły się spisane cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, istniała wcześniej przekazująca Ewangelie ustna katecheza. Dlatego, aby dobrze zrozumieć dzisiejszy kształt Ewangelii, trzeba uprzytomnić sobie trzy okresy ich powstawania.
1. Słuchacze Chrystusa
Chrystus wybiera sobie pierwszych apostołów i uczniów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Opracowanie: Ruta Krzysztof

Śmierć w wierzeniach egipskich
Ludność egipska, wierzyła, że jeżeli ciało po śmierci nie ulegnie rozpadowi i będzie miało dużo majątku, to w życiu pośmiertnym będzie mu się dobrze wiodło. Po śmierci ciała najbogatszych mieszkańców Egiptu, jak również ciała faraonów były mumifikowane.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Opracowanie: Ruta Krzysztof

Śmierć w wierzeniach egipskich

Ludność egipska, wierzyła, że jeżeli ciało po śmierci nie ulegnie rozpadowi i będzie miało dużo majątku, to w życiu pośmiertnym będzie mu się dobrze wiodło. Po śmierci ciała najbogatszych mieszkańców Egiptu, jak również ciała faraonów były mumifikowane.