WOS

Projekt firmy projektowo-architektonicznej

Projekt firmy
projektowo-architektoniecznej KROP-ART

Powstanie firmy KROP-ART

Była sobota drugiego maja. Słoneczne popołudnie poprawiało humor wszystkim obywatelom naszego miasteczka. Siedziałam błogo na ogrodzie rozmyślając o moim życiu. Zastanawiałam się, za jaką pracą zacząć się rozglądać.

Program związków zawodowych uczniów gimnazjum "Razem łatwiej"

1. Nasz Związek Zawodowy reprezentuje wszystkich uczniów PG w XXX
2. Chcemy aby każdy uczeń bez względu na poziom inteligencji był traktowany na równi z innymi
3. W imieniu wszystkich uczniów domagamy się ogólnie dostępnych zajęć wyrównawczych z każdego przedmiotu
4. Prosimy o przywrócenie kółek zainteresowań i SKS ? ów po godzinach lekcyjnych
5.

Program dydaktyczny,, Życie bez agresji"

PROGRAM
,,Życie Bez Agresji”


„Dobra szkoła to nie taka, w której nic
złego się nie dzieje. Dobra szkoła to
taka, która nie zamyka oczu na problemy”

Zadaniem współczesnej oświaty jest, poza realizacją zadań edukacyjnych, zapewnienie w szczególności wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Produkcja, rynek, popyt, etapy rozwoju pieniądza, spółki.

Produkcja- to proces w którym powstają nowe produkty i usługi.
Czynniki produkcji:
· ludzie- o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
· przedmioty pracy- ziemia surowce, półfabrykaty
· środki pracy: maszyny, narzędzia, urządzenia fabryczne
środki pracy i przedmioty pracy łącznie nazywamy środkami produkcji
dobra powstające w procesie produkcji:
· konsumpcyjne- żywność , odzież, mieszkania itp.