WOS

Proces integracji Polski z Unią Europejską

Proces integracji Polski z Unią Europejską
Polska by móc zintegrować się z Unią Europejską 16 grudnia 1991 roku musiała podpisać umowę
o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. W umowie zostały określone warunki współpracy na różnych płaszczyznach: politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

Prezydent i rząd

Kadencja prezydenta RP trwa 5 lat
Prezydent jest wybierany w drodze wyborów prezydenckich. Prezydentem może być obywatel Polski w wieku 35 lat, posiadający pełne prawa wyborcze.
uprawnienia prezydenta jako głowy państwa:
- nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgo

Prasówka:Nastolatek nie jest bezkarny!

Zdecydowałam się na ten artykół, aby przybliżyć sytuację nastolatka który jest odpowiedzialny za swoje czyny.
Według statystyk jest coraz gorzej.W 1999r.polskie sądy skazały 33 tysiace nieletnich.Natomiast w 2007r. -już 47 tysięcy. Młodociani dopuszczają sie coraz poważniejszych przestępstw.

Prawa człowieka

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.

Prawa Dziecka. Konwencja Praw Dziecka

Prawa dziecka. Konwencja Praw Dziecka
Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jestem człowiekiem w państwie demokratycznym. Nasze prawa określają inne dokumenty prawne, m. In. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r.

Konwencja określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju.